Noves guies sobre gas radó i estalvi energètic

Noves guies sobre gas radó i estalvi energètic

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Arran de l'actualització del Codi Tècnic de l'Edificació, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana posa a la nostra disposició dues noves guies informatives. L'objectiu de les guies és facilitar el coneixement i l'aplicació de les modificacions del CTE, completant el conjunt de documents tècnics publicats pel Ministeri. 

· Guia d’aplicació del DB-HE 2019

· Guia de rehabilitació enfront del radó

Entre altra informació, la Guia del radó compta amb fitxes d'exemples que mostren intervencions reals en edificis en els quals s'ha aconseguit reduir la concentració de radó.

Entrada en vigor
Recordem que les modificacions del CTE són d'aplicació obligatòria per als projectes per als quals se sol·liciti llicència municipal d'obres des del 24 de setembre de 2020. Per a més informació sobre l'entrada en vigor i els terminis d'aplicació del Reial Decret 732/2019, clica aquí.
5/10/2020
Tornar