Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Amiant

Aprovat el Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya 2023-2032

Imatge: 
© Wikimedia
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat 21 de març, el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, que permetrà assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt del territori abans del 2032.

Les 21 actuacions previstes en el Pla són fruit del treball realitzat per la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya i s’organitzen en 4 àmbits:

· Identificació: s'hi inclouen accions enfocades a la seva detecció.

· Retirada: es preveuen accions de priorització de l'erradicació en edificis públics, promoció de l’eliminació de l’amiant en l’àmbit privat i accions per al dipòsit controlat i tractament segur dels residus, així com l'impuls del reciclatge.

· Prevenció: crear campanyes de sensibilització, revisar els protocols per a les intervencions en cas d’emergència, fer seguiment de la salut dels treballadors que hi han estat exposats i reforçar la recerca sanitària.

· Nou marc normatiu: caldrà disposar d’una llei específica, desenvolupar el reglament necessari i impulsar canvis normatius a la legislació d’àmbit autonòmic i estatal.

En la línia de les actuacions previstes al Pla, el Govern de la Generalitat va comunicar el 24 de març que preveu una línia d’ajuts per al 2023 de 50 milions d’euros:

· 40 milions per subvencionar la substitució de cobertes amb amiant per plaques fotovoltaiques per a autoconsum. A aquest programa, anomenat Amiant per plaques, s’hi indica que s'hi podran acollir immobles on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica.

· 10 milions per a la retirada d’amiant destinats a propietaris individuals o comunitats de veïns d’habitatges que continguin elements d’amiant.

Més de 4 milions de tones d’amiant a Catalunya
Tot i que l’any 2002 es va fer efectiva a l’Estat espanyol la prohibició de fabricar, utilitzar o comercialitzar materials que continguessin amiant, es calcula que encara hi ha a Catalunya més de 4 milions de tones d’amiant, principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres, però també com a aïllament tèrmic i acústic, entre d'altres usos.

L’objectiu d’erradicar tot l’amiant a finals del 2032 que establia el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de l’any 2015, i pel qual el Govern de la Generalitat va crear la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, serà una oportunitat laboral per al nostre col·lectiu, especialment en les tasques de localització i identificació del materials que continguin amiant, així com en la seva retirada.

Per a més informació, podeu consultar el text complet del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032.

Des del COAC us anirem informant a mesura que s'avanci en el desplegament d'aquest Pla.
31/03/2023
Tornar