Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
El Tribunal Suprem resol que els tècnics competents per emetre certificats per a llicències de 2a ocupació són els arquitectes i arquitectes tècnics

El Tribunal Suprem resol que els tècnics competents per emetre certificats per a llicències de 2a ocupació són els arquitectes i arquitectes tècnics

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 13 de desembre de 2021 el Tribunal Suprem va estimar el recurs de cassació interposat pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) i el Consell General de l'Arquitectura Tècnica (CGATE), confirmant que els professionals  competents per emetre el certificat per obtenir la llicència de segona ocupació en relació a un immoble destinat a ús residencial són els arquitectes i arquitectes tècnics.

Tot i que el que motiva les resolucions impugnades és l’emissió per part d’un enginyer industrial d’un certificat per obtenir una llicència de segona ocupació d’un habitatge unifamiliar d’ús residencial, les conclusions de la sentència també són aplicables als informes d’inspecció tècnica o d’avaluació d’edificis. En tots els casos, el que ha d’acreditar el professional està relacionat amb la seguretat i l’habitabilitat dels edificis.

I és la relació amb la seguretat i la salut de les persones el que fa necessari que els professionals que subscriguin aquests treballs estiguin en disposició dels coneixements i preparació necessaris per acreditar que l’habitatge en qüestió compleix amb les garanties de seguretat i salut exigibles per la normativa vigent.

En conclusió, la sentència estima que els arquitectes i arquitectes tècnics són els professionals competents, per la seva formació, per certificar que l’immoble s’ajusta a les condicions per obtenir la llicència de primera ocupació (i per tant, acreditar que el projecte compleix la normativa urbanística i les condicions d’us d’habitatge, com són la seguretat i l’habitabilitat).

Podeu consultar la sentència en aquest enllaç
  

23/12/2021
Tornar