Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Ciclo Movilidad. La perspectiva de género en las transformaciones urbanas

Imatge: 
© Equal Saree

La Delegación Garrotxa-Ripollès del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) continúa con el ciclo Movilidad programando una nueva jornada, que tendrá lugar el 21 de abril, a las 19 horas, centrada en la Perspectiva de género en las transformaciones urbanas, y enmarcada en la conmemoración del Día de la Mujer 2023. La jornada, conducida por la periodista Clara Sánchez-Castro, comenzará con la conferencia titulada "La perspectiva de género en las transformaciones urbanas", a cargo del equipo de Equal Saree, arquitectos, expertas en género e investigadoras feministas.  Acto seguido, se hará una mesa redonda con representantes de asociaciones y entidades de la comarca, donde se podrán expresar las diferentes opiniones y puntos de vista sobre la movilidad en La Garrotxa, su situación actual y qué futuro se avecina. 

La perspectiva de género en las transformaciones urbanas
Los espacios "nos hablan", transmiten mensajes que integramos de manera inconsciente y que pueden (re)producir desigualdades sociales. En este sentido, la participación comunitaria y los procesos de cocreación del espacio público son herramientas que permiten reflexionar sobre nuestra forma de habitar, planteando cuestiones como la convivencia de personas con realidades diversas y la gestión de los cuidados en la ciudad. El enfoque feminista permite cruzar los aspectos físicos, sociales y psicológicos del espacio para visibilizar las desigualdades y generar estrategias de actuación que trabajen sobre la inclusión, la diversidad y la cooperación. Los procesos participativos fortalecen las relaciones entre personas, fomentan el trabajo en equipo y ponen en valor el bien común por encima de los intereses individuales. A través de diferentes proyectos, Equal Saree explicarán cómo estos conceptos se pueden llevar a la práctica, defendiendo la idea de que cualquier transformación urbana puede ser una oportunidad para generar procesos educativos transversales a diferentes etapas y ámbitos de la vida. 

El Ciclo Movilidad, que organiza la Delegación Garrotxa – Ripollès del Colegio de Arquitectos de Cataluña, se plantea con el objetivo de favorecer y enriquecer el debate del proyecto de movilidad en La Garrotxa, uno de los temas más trascendentales a escala comarcal en la actualidad. 

Equal Saree
Equal Saree estudian el impacto de la configuración espacial en la (re)producción de las desigualdades sociales. Su objetivo es diseñar espacios inclusivos a través de la cocreación con las personas usuarias. Utilizan metodologías participativas para poner a las personas en el centro de las decisiones y dar voz a los colectivos generalmente poco representados. Partiendo de estos principios, desarrollan proyectos de arquitectura y espacio público, diseñan y acompañan procesos de participación comunitaria y ofrecen formaciones y servicios de consultoría.

PDF version

Cicle Mobilitat. La perspectiva de gènere en les transformacions urbanes

Imatge: 
© Equal Saree
La Delegació Garrotxa-Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) continua amb el cicle Mobilitat programant una nova jornada, que tindrà lloc el 21 d'abril, a les 19 hores, centrada en la Perspectiva de gènere en les transformacions urbanes, i emmarcada en la commemoració del Dia de la Dona 2023. La jornada, conduïda per la periodista Clara Sánchez-Castro, començarà amb la conferència titulada “La perspectiva de gènere en les transformacions urbanes”, a càrrec de l’equip d’Equal Saree, arquitectes, expertes en gènere i investigadores feministes. Tot seguit, es farà una taula rodona amb representants d’associacions i entitats de la comarca, on es podran expressar les diferents opinions i punts de vista respecte a la mobilitat a la Garrotxa, la seva situació actual i quin futur s’hi albira.
 

La perspectiva de gènere en les transformacions urbanes
Els espais "ens parlen", transmeten missatges que integrem de manera inconscient i que poden (re)produir desigualtats socials. En aquest sentit, la participació comunitària i els processos de cocreació de l'espai públic són eines que permeten reflexionar sobre la nostra forma d'habitar, plantejant qüestions com la convivència de persones amb realitats diverses i la gestió de les cures a la ciutat. L'enfocament feminista permet creuar els aspectes físics, socials i psicològics de l'espai per visibilitzar les desigualtats i generar estratègies d'actuació que treballin sobre la inclusió, la diversitat i la cooperació. Els processos participatius enforteixen les relacions entre persones, fomenten el treball en equip i posen en valor el bé comú per sobre dels interessos individuals. A través de diferents projectes, Equal Saree explicaran com aquests conceptes es poden portar a la pràctica, defensant la idea que qualsevol transformació urbana pot ser una oportunitat per generar processos educatius transversals a diferents etapes i àmbits de la vida. 

El Cicle Mobilitat, que organitza la Delegació Garrotxa – Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, es planteja amb l’objectiu d’afavorir i enriquir el debat del projecte de mobilitat a la Garrotxa, un dels temes més transcendentals a escala comarcal en l’actualitat. 

Equal Saree
Equal Saree estudien l'impacte de la configuració espacial en la (re)producció de les desigualtats socials. El seu objectiu és dissenyar espais inclusius a través de la cocreació amb les persones usuàries. Utilitzen metodologies participatives per posar a les persones al centre de les decisions i donar veu als col·lectius generalment poc representats. Partint d'aquests principis desenvolupen projectes d'arquitectura i espai públic, dissenyen i acompanyen processos de participació comunitària i ofereixen formacions i serveis de consultoria.

PDF version

Conferència 'Per què estudis i no oficines?', a càrrec de Sílvia Garcia Camps

Imatge: 
© Silvia Garcia Camps
El divendres 3 de febrer, a les 19 hores, s'inaugura l'exposició “Domestic Workspaces” amb la conferència Per què estudis i no oficines?, a càrrec de l'arquitecta i il·lustradora Sílvia Garcia Camps, autora de la mostra, en la qual farà un breu repàs històric des dels tallers dels mestres d'obres fins a les actuals oficines, tot observant quins canvis s'han produït i com han afectat la concepció de la professió, parlant del dibuix com a eina per a entendre l'entorn i els motius que la van portar a tirar endavant el projecte.

A "Domestic workspaces", l'autora ha captat l’essència de 42 despatxos d’arquitectura, tant nacionals com internacionals, per donar a conèixer el panorama arquitectònic actual des d’una altra perspectiva: la domesticitat dels estudis. L’arquitectura i l’interiorisme dels espais de treball dels arquitectes - estudis-taller, estudis corporatius, estudis-casa-, esdevé el pretext per reflexionar sobre el diàleg que estableixen les persones amb els espais que ocupen a través dels objectes quotidians que les decoren. Per donar a conèixer aquestes domesticitats, la il·lustradora utilitza un collage naïf resultant de la unió del dibuix a mà alçada d’aquests espais amb altres elements utilitzant la tecnologia.

Sílvia Garcia Camps (Manresa, 1990)
Graduada en Arquitectura per l'ETSAB el 2015, ha treballat per a estudis tant nacionals com internacionals a Rotterdam, São Paulo i Barcelona i ha organitzat exposicions col·lectives i individuals de projectes externs i també personals, entre els quals trobem Paradoxical Exhibition (desembre 2020, SpaceECH. Col·laboració amb Adrián Jurado) i “Domestic Workspaces” (octubre 2022, COAC Girona - maig 2022, La Capell - juliol 2022, ETSAV – febrer 2021, ESTAB - abril 2018, Galeria H20). 

L'arquitecta ha trobat en la il·lustració i el dibuix un estil molt personal i analògic on poder explorar i compondre realitats menys convencionals, que l'han portat a poder sortir de l'àmbit estrictament arquitectònic per poder treballar per a marques com Vitra i Santa & Cole, o fer il·lustracions per a revistes i publicacions tant nacionals com internacionals, entre les quals hi trobem “El País Semanal” o “The Architectural Review”.

També ha impartit xerrades al Node Center de Berlín, UTSA de Sydney i al TEC-Arq de Costa Rica.

PDF version

Exposición 'Domestic Workspaces' en Olot

Imatge: 
© Sílvia Garcia Camps
Del 12 de enero al 30 de abril, la sala de exposiciones de la Delegación Garrotxa-Ripollès del COAC acoge la muestra "Domestic Workspaces", en la que la ilustradora y arquitecta Sílvia Garcia Camps (Vallès, 1990) ha captado la esencia de 42 despachos de arquitectura, tanto nacionales como internacionales, para dar a conocer el panorama arquitectónico actual desde otra perspectiva: la domesticidad de los estudios.

En la exposición, la arquitectura y el interiorismo de los espacios de trabajo de los arquitectos - estudios-taller, estudios corporativos, estudios-casa-, se convierte en el pretexto para reflexionar sobre el diálogo que establecen las personas con los espacios que ocupan a través de los objetos cotidianos que las decoran. Para dar a conocer estas domesticidades, la ilustradora utiliza un collage naif resultante de la unión del dibujo a mano alzada de estos espacios con otros elementos utilizando la tecnología.

Estudios participantes
AMOO, Anna & Eugeni Bach, Architecten De Vylder Vinck Taillieu, Arno Brandlhuber, Arquitectura-G, BAAS, Bajet-Giramé, BAST Architectes, Bonell + Dòriga, Bosch Capdeferro Arquitectes, DataAE, EMBT, Estudi d’Arquitectura Toni Gironès, Fake Industries Architectural Agonism, Fala Atelier, Flores & Prats Arquitectes, Gonzalo del Val, H Arquitectes, h3o, Igual & Guggenheim, Johansen Skovsted Arkitekter, Josep Ferrando Architecture, Jorge Vidal Studio, LaCol Arquitectura Cooperativa, LaGula Arquitectes, Loca Studio, Mesura Partners in Architecture, Peris + Toral, P-M-A-A, RBTA, Sam Chermayeff Office, Studio Maks, unparelldarquitectes, Volta Arquitectes y Vora Arquitectura.
PDF version

Pàgines