Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
barri vell girona

El Barri Vell de Girona, respostes arquitectòniques des del procés participatiu “Per un Nou Vell”

Imatge: 
© Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona

La reutilització d’edificis patrimonials buits o espais públics infrautilitzats es presenta com una de les oportunitats per la reactivació del nucli antic de la ciutat de Girona i, alhora, com una possible solució a altres problemes com la falta d’habitatge social, d’equipaments i serveis, d’accessibilitat, etc., posant en el centre la millora de la qualitat de vida dels habitants del Barri Vell. Un tema que, tant per la seva proximitat física com temporal, des dels estudis d’Arquitectura de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG), es planteja com una oportunitat de donar una resposta a problemes reals, treballant des de la proximitat i coneixement de la ciutat de Girona, per aportar possibles solucions, traduïdes en projectes arquitectònics, a les inquietuds, necessitats i reflexions sorgides i convidant a la ciutadania a imaginar un futur immediat no tan real però potencialment possible. 

El Màster Habilitant que s’imparteix a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (EPS-UdG), ha plantejat com a Treball Final de Màster (TFM) als alumnes del curs 2021 – 2022 donar una resposta arquitectònica a les necessitats del Barri Vell de Girona, en continuïtat al procés participatiu ‘Per un Nou Vell’, endegat per l’Ajuntament de Girona i els veïns i veïnes del Barri Vell, i liderat per l’arquitecta Itzíar González, amb l’objectiu de repensar i redefinir, entre la ciutadania i els diversos agents implicats, uns possibles nous usos per una sèrie d’equipaments, en l’actualitat en desús, i descobrir altres edificis o espais públics, que si bé no es troben buits o en desús, tenen el potencial d'activar el barri amb nous programes que ajudin a definir el seu caràcter contemporani. 

Dins La setmana de l’Arquitectura i la Construcció (SAC Q2) de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, el dijous 24 de març de 2022, de 16 a 18 hores, tindrà lloc a la sala d’actes Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC, la presentació dels projectes dels estudiants amb la presència de la professora de geografia de la UdG Isabel Salamaña, els professors del MARQ, arquitectes i representants de l'Associació de Veïns del Barri Vell de Girona. En l’acte, els estudiants explicaran com plantegen diverses actuacions que van des d’intervencions en equipaments actualment sense ús, canvis d’ús en edificis existents, propostes sobre l’espai públic, els accessos, recorreguts i jardins, fins a treballs que se situen en els límits del Barri Vell i el riu. Són uns projectes que encara estan en procés, ja que es presentaran com a Treball Final de Màster els pròxims mesos de juny i de setembre. 

A partir del 24 d’abril es farà una exposició on es podran veure els projectes a l’edifici P-III de l’EPS UdG.

Organitza:
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
Demarcació de Girona - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

PDF version
paret

Taller de bones pràctiques d’arquitectura sobre la ciutat de Figueres. Reconstrucció d'edificis col·lectius residencials

Imatge: 
© Joan Falgueras Font
La segona sessió del cicle “Taller de bones pràctiques d’arquitectura sobre la ciutat de Figueres” tindrà lloc el divendres 25 de març, a les 19 hores, i estarà dedicada a la Reconstrucció d'edificis col·lectius residencials, amb la participació dels arquitectes Mercè Majoral, Misé Coll, Pep Gorgot, Maria Mercè Oriol, Eugènia Poch i Miquel Poch.

Coordinat per l’arquitecte Joan Falgueras Font, aquest cicle pretén posar en valor la professió de l’arquitecte, presentant una selecció de projectes fets a la ciutat de Figueres en els darrers deu anys. Cada sessió serà una posada en comú per debatre solucions sobre la ciutat existent, ja que en la dècada de paràlisis del món immobiliari expansiu, els oficis de la construcció s'han concentrat en la rehabilitació de la ciutat històrica on sobreviu amb força l'arquitectura. La intensitat quantitativa i qualitativa d'aquest fenomen econòmic i cultural permet millorar l'autoestima de Figueres.

Següents sessions:
> 1 d'abril | Habitatges individuals inserits en el teixit
Dana Palmada, Iban Roca, Eugènia Poch i Josep Maria Modolell.
> 8 d'abril | Espais d'activitat, equipaments i oficines
Jordi Pigem, Marta Matamala, Maria Mercè Oriol i Rosa Cullell.

Aquest cicle és possible gràcies a: Jung, com a patrocinador principal; Compac, iGuzzini, Itisa i Technal, com a patrocinadors, i Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensors Serra, Boffi – De Padova, Brancós Ceramics, HNA – Germandat Nacional d’Arquitectes, IRSAP, Plantalech, Tendències Girona, Terreal i Vidresif, com a col·laboradors. I La Comarca d'Olot, el Diari de Girona, l'Empordà, l'Hora Nova, El Punt Avui i Televisió de Girona són els mitjans de comunicació oficials.
 
PDF version

Taller de bones pràctiques d'arquitectura sobre la ciutat de Figueres. Reutilització d'edificis col·lectius residencials

Imatge: 
© Joan Falgueras

La primera sessió del cicle “Taller de bones pràctiques d’arquitectura sobre la ciutat de Figueres” tindrà lloc aquest divendres 18 de març, a les 19 hores, i estarà dedicada a la Reutilització d'edificis col·lectius residencials, amb la participació dels arquitectes Joana Argerich, Montse Llorens, Misé Coll, Pep Gorgot i Noemí Molpeceres.

Coordinat per l’arquitecte Joan Falgueras Font, aquest cicle pretén posar en valor la professió de l’arquitecte, presentant una selecció de projectes fets a la ciutat de Figueres en els darrers deu anys. Cada sessió serà una posada en comú per debatre solucions sobre la ciutat existent, ja que en la dècada de paràlisis del món immobiliari expansiu, els oficis de la construcció s'han concentrat en la rehabilitació de la ciutat històrica on sobreviu amb força l'arquitectura. La intensitat quantitativa i qualitativa d'aquest fenomen econòmic i cultural permet millorar l'autoestima de Figueres.

Programació del cicle
> 25 de març | Reconstrucció d'edificis col·lectius residencials
Mercè Mayoral, Misé Coll, Pep Gorgot, Maria Mercè Oriol, Eugènia Poch i Miquel Poch.
> 1 d'abril | Habitatges individuals inserits en el teixit
Dana Palmada, Iban Roca, Eugènia Poch i Josep Maria Modolell.
> 8 d'abril | Espais d'activitat, equipaments i oficines
Jordi Pigem, Marta Matamala, Maria Mercè Oriol i Rosa Cullell.

Aquest cicle és possible gràcies a les empreses que donen suport a la Demarcació de Girona del COAC: Jung, com a patrocinador principal; Compac, iGuzzini, Itisa i Technal, com a patrocinadors, i Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensors Serra, Boffi – De Padova, Brancós Ceramics, HNA – Germandat Nacional d’Arquitectes, IRSAP, Plantalech, Tendències Girona, Terreal i Vidresif, com a col·laboradors. I La Comarca d'Olot, el Diari de Girona, l'Empordà, l'Hora Nova, El Punt Avui i Televisió de Girona són els mitjans de comunicació oficials.

PDF version
paret

Nuevo ciclo 'Taller de buenas prácticas de arquitectura sobre la ciudad de Figueres'

Imatge: 
© Joan Falgueras

La Delegación del Alt Empordà del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) organiza el ciclo "Taller de buenas prácticas de arquitectura sobre la ciudad de Figueres", que se llevará a cabo en la sede de la delegación los viernes 18 y 25 de marzo, y 1 y 8 de abril de 2022, a las 19 horas.

Coordinado por el arquitecto Joan Falgueras Font, este ciclo pretende poner en valor la profesión del arquitecto, presentando una selección de proyectos hechos en la ciudad de Figueres en los últimos diez años. Cada sesión será una puesta en común para debatir soluciones sobre la ciudad existente, ya que en la década de parálisis del mundo inmobiliario expansivo, los oficios de la construcción se han concentrado en la rehabilitación de la ciudad histórica donde sobrevive con fuerza la arquitectura. La intensidad cuantitativa y cualitativa de este fenómeno económico y cultural permite mejorar la autoestima de Figueres.  

4 jornadas, 4 temáticas y diferentes proyectos en la ciudad de Figueres
Las sesiones se estructuran en cuatro temáticas diferentes donde los arquitectos autores de las obras compartirán su experiencia explicando cómo estas se insertan con la ciudad existente, desde una gran diversidad de programas funcionales, sistemas constructivos y lenguajes.

La primera jornada estará dedicada a la reutilización de edificios colectivos residenciales (18 de marzo), con la participación de Joana Argerich, Montse Llorens, Pep Gorgot, Misé Coll y Noemí Molpeceres. La segunda sesión versará sobre la reconstrucción de edificios colectivos residenciales (25 de marzo) con Mercè Majoral, Collgorgot, Miquel Poch, Eugènia Poch y Maria Mercè Oriol. En la tercera sesión, donde se centrará la mirada en las viviendas individuales insertadas en el tejido (1 de abril), participarán Dana Palmada, Iban Roca, Eugènia Poch y Josep Maria Modolell. El ciclo se cerrará con los espacios de actividad, equipamientos y oficinas (8 de abril) con Jordi Pigem, Marta Matamala, Maria Mercè Oriol y Rosa Cullell. 

Este ciclo es posible gracias a las empresas que apoyan a la Demarcación de Girona del COAC: Jung, como patrocinador principal; Compac, iGuzzini, Itisa y Technal, como patrocinadores, y Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensors Serra, Boffi – De Padova, Brancós Ceramics, HNA – Hermandad Nacional de Arquitectos, IRSAP, Plantalech, Tendències Girona, Terreal y Vidresif, como colaboradores. Y La Comarca d'Olot, el Diari de Girona, L'Empordà, L'Hora Nova, El Punt Avui y Televisió de Girona son los medios de comunicación oficiales.

11/03/2022
Tornar

Pàgines