DETALL DE PREUS PER A L'EMISSIó DELS INFORMES D'IDONEïTAT TèCNICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 Detall de preus per l'emisió dels Informes de Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona