Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Paisatge de Fuerteventura

SÍNTESIS ARQUITECTÒNIQUES | Rocío Narbona: Cartografía operativa para el proyecto de paisaje turístico de Canarias

Imatge: 
Augusto Vallmitjana, 1941. Paisaje de Fuerteventura. Reportaje para Exposición Islas Canarias
La segona presentació del cicle Síntesis Arquitectòniques 2020, tindrà lloc en format en línia el dijous 25 de juny (19 hores). En aquesta ocasió, l’arquitecta Rocío Narbona ens presentarà la seva tesi doctoral titulada Cartografía operativa para el proyecto de paisaje turístico de Canarias.

 
L‘any 1941, el fotògraf Augusto Vallmitjana va ser enviat a Canàries per la delegació de premsa i propaganda del règim franquista per a retratar els aspectes estratègics de les Illes de cara a un possible desenvolupament turístic que enlairaria definitivament a partir de la dècada de 1960. El reportatge suposa l'inici de la recerca, testimoniatge del grau zero del desenvolupament turístic de Canàries; un punt d'inflexió en la transformació socioeconòmica i territorial.

Gairebé vuitanta anys més tard, l'espai turístic està delineat a base de contradiccions i recintes que afecten el model turístic, al concepte d'espai lliure i al paper de l'arquitectura que no aconsegueix irradiar les relacions necessàries per a un enteniment comú dels llocs de convivència entre turistes i residents. Davant aquesta situació hermètica i homogeneïtzada es considera urgent tractar l'espai turístic com a paisatge turístic, que reconegui i interpreti les singularitats pròpies per a negociar amb plantejaments interescalars, abstractes i alhora específics que desagrupin i reagrupin els arguments del paisatge cap a una unitat, una cartografia que s'entengui com una xarxa oberta en contínua transformació.

Tancarà la cinquena edició del cicle l’arquitecta María Sebastián, el dijous 16 de juliol (19 hores), amb la presentació de la seva tesi titulada La construcció turística a les Illes Balears (1939-2005). Arquitectura, urbanisme i fotografia.

El cicle Síntesis Arquitectòniques, que promou el Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, pretén apropar a la societat els treballs d’investigació de diversos professionals mitjançant la presentació de les seves tesis doctorals basades en temàtiques on l’arquitectura és l’eix central. 

Rocío Narbona
Inicia la seva activitat professional a la II Biennal d'Arquitectura, Art i Paisatge de les Canàries. Entre els anys 2009 i 2015, col·labora amb Romera y Ruiz Arquitectos (Las Palmas). Des de 2010, treballa a l'Observatori del Paisatge de Canàries en diversos projectes d'exposicions i esdeveniments culturals.

Com a investigadora ha participat en el projecte de recerca "Paisatges inacabats. Identificacions i accions compartides en l'espai turístic limítrof" i assisteix regularment com a conferenciant a congressos i seminaris. Té publicats diversos articles entorn del projecte de paisatge turístic.

En l'actualitat viu en Berlín on col·labora en l'estudi Maske und Suhren Architekten. També és professora assistent a temps parcial en la Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg en l'assignatura de projectes i ciències de l'edificació.

PDF version
Puerto de Mahón

Síntesis Arquitectónicas | Toni Vidal: Atlas del puerto de Maó

Imatge: 
© Toni Vidal

El Departamento de Cultura de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) ha programado la quinta edición del ciclo de conferencias Síntesis Arquitectónicas que, por primera vez, se realizarán en linea.

El ciclo lo iniciará el arquitecto Toni Vidal con la presentación de su tesis doctoral titulada Atlas del puerto de Maó, el jueves 18 de junio (19 horas). Un paisaje eminentemente urbano, elemento infraestructural, y puerto -natural- de interés general del Estado, explicado desde la arquitectura como disciplina y punto de partida: este es el propósito de la tesis doctoral.

Su objetivo es el de describir, con rigor y objetividad, todos los elementos que inciden en un valle urbano e inundado que, más allá de los límites legales establecidos como portuarios, acontecen inequívocamente vinculados. Usos portuarios que pasan por los tráficos logísticos y comerciales, la pesca o la náutica recreativa, que aquí convivirán con otras realidades sobrepuestas: las sanitarias, las turísticas, la vivienda, la industria o el desuso de un patrimonio histórico de origen militar, construido según intereses que superaban los de la isla de Menorca.

La segunda presentación se hará el jueves 25 de junio (19 horas) y contaremos con la arquitecta Rocío Narbona, con la tesis La arquitectura del paisaje turístico de Canarias. Finalmente, cerrará el ciclo María Sebastián con la tesis La construcción turística en las Baleares (1939-2005), el jueves 16 de julio.

El ciclo Síntesis Arquitectónicas pretende acercar a la sociedad los trabajos de investigación de varios profesionales mediante la presentación de sus tesis doctorales basadas en temáticas donde la arquitectura es el eje central.

Toni Vidal (Maó, 1978)
Es arquitecto por el ETSAB (UPC-2003), Máster en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico (UPC-2012) y Doctor arquitecto por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC (2020). Socio con Lis Figueras, arquitecta, del estudio EL MAR de arquitectos (2008). Profesor Asociado al Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC – ETSAB. Vinculado al Grupo de Investigación Habitar de la UPC. Su obra ha sido galardonada en varios certámenes, premios y concursos. Ha participado como director de jornadas de urbanismo y arquitectura. Es colaborador del Diario Menorca entre otros trabajos editoriales.                                                                                            

PDF version
Port de Maó

Síntesis Arquitectòniques | Toni Vidal: Atles del port de Maó

Imatge: 
© Toni Vidal

El Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha programat la cinquena edició del cicle de conferències sínTESIS Arquitectòniques que, per primera vegada, es realitzaran en línia. 

El cicle l’iniciarà l’arquitecte Toni Vidal amb la presentació de la seva tesi doctoral titulada Atles del port de Maó, el dijous 18 de juny (19 hores). Un paisatge eminentment urbà, element infraestructural, i port -natural- d’interès general de l’Estat, explicat des de l’arquitectura com a disciplina i punt de partida: aquest és el propòsit de la tesi doctoral. 

El seu objectiu és el de descriure, amb rigor i objectivitat, tots els elements que incideixen en una vall urbana i inundada que, més enllà dels límits legals establerts com a portuaris, hi esdevenen inequívocament vinculats. Usos portuaris que passen pels trànsits logístics i comercials, la pesca o la nàutica recreativa, que aquí conviuran amb altres realitats sobreposades: les sanitàries, les turístiques, l’habitatge, la indústria o el desús d’un patrimoni històric d’origen militar, construït d’acord a interessos que superaven els de l’illa de Menorca. 

Toni Vidal (Maó, 1978)

És arquitecte per l’ETSAB (UPC-2003), Màster en Teoria i Pràctica del Projecte Arquitectònic (UPC-2012) i Doctor arquitecte pel Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC (2020). Soci amb Lis Figueras, arquitecta, de l’estudi LA MAR d’arquitectes (2008). Professor Associat al Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC – ETSAB. Vinculat al Grup de Recerca Habitar de la UPC. La seva obra ha estat guardonada en diversos certàmens, premis i concursos. Ha participat com a director de jornades d’urbanisme i arquitectura. És col·laborador del Diari Menorca entre altres treballs editorials.       

La segona presentació es farà el dijous 25 de juny (19 hores) i comptarem amb l’arquitecta Rocío Narbona, amb la tesi Cartografía operativa para el proyecto de paisaje turístico de Canarias. Finalment, tancarà el cicle María Sebastián amb la tesi Arquitectura i turisme a les Illes Balears. Projectes, obres, fotografies, el dijous 16 de juliol (19 hores).

El cicle Síntesis Arquitectòniques pretén apropar a la societat els treballs d’investigació de diversos professionals mitjançant la presentació de les seves tesis doctorals basades en temàtiques on l’arquitectura és l’eix central. 

               

PDF version

Pages