Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Acció de govern
ASSEMBLEES I JUNTES GENERALSJUNTA DE GOVERNJUNTES DIRECTIVES

Acords Junta de Govern

2023

Acords d'interès general
Acords de dret privat


Juliol

-  


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.

 

 

2022

Acords d'interès general
Acords de dret privat


Juliol

-  Ajuts a la cooperació 2022


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.

 

 

2021

Acords d'interès general
Acords de dret privat


Juny

Ajuts a la cooperació 2021


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.

 

2020

Acords d'interès general
Acords de dret privat


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.

2019

Acords d'interès general
Acords de dret privat


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.

2018

Acords d'interès general
Acords de dret privat

Maig: 


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.

2017

Acords d'interès general
Acords de dret privat

Juliol


Accés només per a arquitectes col·legiats. Clica aquí.(I) En compliment del previst a l’article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la part dispositiva dels acords que resulten d’interès general. La resta d’acords seran accessibles per als arquitectes col·legiats al COAC.

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d’algun dels acords poden adreçar una petició enviant un correu electrònic a l’adreça transparencia@coac.net indicant l’òrgan de govern, l’any, el mes i el títol de l’acord del que desitgen rebre el contingut.
En qualsevol cas, el text dels acords no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Liei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. És per l’exposat que alguns textos han estat substituïts per una menció genèrica al contingut de l’acord, i d’altres han estat parcialment suprimits.

(III) La consulta d'acords anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.

Torna a la pàgina principal de Transparència