Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

INFORMACIÓ BONIFICACIONS 2023

Bonificacions sobre la Quota i el Tram de Serveis Complementaris.

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER RAÓ D'INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. desembre 2022)

Informació vinculacions

COAC Estudiant, Graduats i amb títol no homologat i Simpatitzants.

QUOTES 2023

Drets d'incorporació, quotes i tram complementari per l'any 2023.

Sol·licitud d'Incorporació al COAC

Per Sol·licitar col·legiació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya cal aportal la següent documentació:• Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Informació per col·legiar-se

  Informació per col·legiar-se 

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

Sol·licitud inscripció societat

PETICIÓ DE REGISTRE COL·LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

Formulari SEPA domiciliació bancària societats

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Pàgines