Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Quotes 2018

Drets d'incorporació i quotes

Sol·licitud d'Incorporació al COAC

Per Sol·licitar col·legiació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya cal aportal la següent documentció:• Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Informació per col·legiar-se

  Informació per col·legiar-se 

INSCRIPCIÓ ALS BUTLLETINS DEL COAC

Sol·licitud d'inscripció als butlletins informatius, comunicacions i alertes.

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

CONDICIONS SERVEI CORREU CORPORATIU (digital)

CORREU CORPORATIU (digital)

Sol·licitud TCQ2000 Exprés

Sol.licitut al Departament Comercial de l'ITeC per descarregar i activar la llicencia d'ús

Sol·licitud inscripció societat

PETICIÓ DE REGISTRE COL·LEGIAL DE SOCIETAT PROFESSIONAL

Solicitud colegiación título fuera UE

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN DE ARQUITECTOS CON TÍTULOS NO EXPEDIDOS EN ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Solicitud colegiación título dentro UE establecimiento

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN EN RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Pàgines