Debat urbanistic a Rubi

Debat Urbanístic a Rubí

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Delegació del Vallès va organizar un Debat urbanístic, el 16 de maig a les 18h al Castell de Rubí, amb les candidatures que tenen representació consistorial a Rubí i que es presenten a les eleccions municipals del proper 26 de maig.

Es va comptar amb la presència de:

Moisés Rodríguez del PSC-CP
Xavier Corbera d’ ERC-AM
Roberto Martín de Cs
Jaume Buscallà de JXR-JUNTS
Juan José Giner de  PP
Andrés Medrano  de ECP RUBÍ-ECG
Antoni García  VR
Pau Sorrosal de PRIMARIES
Belén Cañizar d’AUP-AMUNT

Se’ls va fer arribar un decàleg de propostes urbanístiques i se’ls va plantejar preguntes per conèixer el punt de vista dels candidats sobre el futur de l'arquitectura i l'urbanisme a la ciutat.

L’estructura del debat es va formular realitzant una pregunta i donant la paraula als 10 grups. Després de cada pregunta es va permetre la intervenció als assistents (col·legiats i ciutadania).

Preguntes plantejades:

D’anteriors legislatures s’heretaran diversos projectes no finalitzats o que no han ni tan sols començat, quedant al calaix esperant temps millors.

Però també hi ha sobre la taula una sèrie de nous reptes a impulsar a la ciutat, per demanda ciutadana, per normes d’àmbit europeu o per necessitats socials i ambientals.

Dins d’aquests podríem parlar dels reptes de mobilitat elèctrica, la pacificació del trànsit, la recuperació de l’espai públic, la sostenibilitat en els edificis públics, l’augment de la salubritat dels habitatges privats passant per la revisió energètica dels mateixos, l’augment del parc d’habitatge protegit de lloguer, l’adaptació als nous models de família, i un llarg etcètera.

Caldria doncs concretar prioritats dins dels propers quatre anys.

Quins seran els seus grans objectius dins de l’àmbit urbanístic en la legislatura vinent?

Els objectius urbanístico-polítics de la ciutat queden reflectits en el Pla d’Ordenació General del municipi, partint d’unes premisses determinades de consolidació i creixement de ciutat.

El Pla General ha estat sobre la taula aquesta darrera legislatura, però ha quedat un projecte de moment, potser per manca de consens de ciutat.

El nou Pla General ha de permetre adaptar-se a una realitat econòmica i social canviant, ja sigui a través de les seves eines de desenvolupament o a través de modificacions puntuals del mateix Pla.

Com a eina de ciutat, com s’ha d’encarar la generació i aprovació d’aquest nou POUM tant necessari per al desenvolupament dels propers anys de la ciutat?

Entrant en temes concrets de la ciutat, sembla interessant la visió que els partits polítics puguin donar al tema de la nova mobilitat dins de la ciutat. És una prioritat per a aquest mandat o cal crear un consens més ampli en la realització d’intervencions importants per adaptar la ciutat a noves modalitats de transport (elèctric, missatgeria, bicicleta), amb intervencions urbanístiques importants que puguin per si mateixes generar canvis importants en la percepció de la ciutat per part dels ciutadans.

Quina és la seva opinió sobre l’influencia que podria tenir la nova mobilitat a Rubí?

Els ciutadans són els qui conformen les ciutats actuals. I com a tal, les polítiques d’habitatge han de respondre a millorar-ne l’accés a l’habitatge, millorar la qualitat de vida dels ciutadans, la salut a través de la millora dels edificis, la reducció de la demanda d’energia i la millora dels consums energètics.

També hi ha la part social de l’habitatge a millorar, com són les execucions hipotecàries, els desnonaments de famílies en risc d’exclusió, l’acaparament per part de bancs i fons d’inversió de part del parc d’habitatges de les ciutats, o els habitatges buits i tancats per especulació o per falta d’habitabilitat d’aquests.

El Pla local de l’habitatge ha de donar solució a aquestes problemàtiques i a d’altres en els propers anys, però cal un lideratge ferm per executar algunes d’aquestes mesures.

Quin és l’objectiu en matèria d’habitatge per a la legislatura vinent?

Satisfets de poder comptar amb les forces polítiques més representatives i també molt contents amb l'èxit de públic.

Vam comptar amb la presència dels mitjans de comunicació locals: Radio Rubí, Rubí TV, TOT Rubí i Diari de Rubí.


16/05/2019
Tornar