L'ArquinFAD cedeix el fons documental dels Premis FAD a l'Arxiu del COAC

L'ArquinFAD cedeix el fons documental dels Premis FAD a l'Arxiu del COAC

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha signat un conveni amb l'associació ArquinFAD. El degà del COAC, Lluís Comerón, i la presidenta de l'ArquinFAD, l'arquitecta Sílvia Farriol, van formalitzar el passat 31 de maig la signatura del conveni, que té per objecte la cessió al COAC del fons documental dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme.

Els Premis FAD reuneixen, des de 1958, el més destacat de la producció arquitectònica a Catalunya i la Península Ibèrica. A conseqüència de la seva dilatada història i trajectòria, han generat un important fons documental, anomenat Fons Premis FAD, que inclou fotografies, plafons, plànols, fotolits i altres documents. Comprèn també les fotografies, documentació i plànols dels Premis d’Edificis Urbans i Establiments concedits per l’Ajuntament de Barcelona, així com el material de l’exposició itinerant del 1988 "Premis d’edificis urbans i d’establiments de l’Ajuntament de Barcelona (1899-1930) i Premis FAD (1958-1979)".

La col·laboració entre l'ArquinFAD i el COAC té la voluntat de fer accessible el Fons Premis FAD a investigadors, professionals i a la ciutadania en general, així com difondre i posar en valor aquest fons, que reflexa la riquesa de l’activitat arquitectònica i de disseny d’interiors al país. Per a això és necessari garantir la correcta conservació dels documents, la seva catalogació i la digitalització.

A canvi de la cessió del fons per 25 anys, el Col·legi es compromet a realitzar la catalogació i classificació dels documents, a fi i efecte que tota la informació sigui recuperable a través de la base de dades de l'Arxiu del COAC, i que tots els documents estiguin disponibles per a aquells interessats. Està previst que aquest procés tingui una durada de fins a 4 anys. Posteriorment, l'ArquinFAD s'encarregarà de la digitalització dels documents. 


31/05/2017
Tornar