Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Intercol·legial Tècnica del Vallès

Curs al Vallès sobre eficiència energètica en il·luminació d'espais interiors

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Des de la Intercol·legial Tècnica del Vallès es va organitzar, el 7 i 9 de febrer, el curs 'Eficiència energètica en il·luminació d'espais interiors. Nou HE3 i la seva aplicació pràctica', a càrrec de l'enginyer industrial i responsable del Laboratori de Luminotècnia de la UPC, Carlos Sierra.


Aquest curs anava dirigit a l'aprofundiment en estratègies d'eficiència energètica en il·luminació i el coneixement de les modificacions del Document bàsic DB-HE3 d'Eficiència energètica en les instal·lacions d'il·luminació. Els tècnics formats en aquest curs estaran en condicions de dissenyar instal·lacions d'enllumenat eficients.

El curs també aprofundeix, mitjançant exercicis pràctics, en la descoberta de la viabilitat econòmica i tècnica d'implementació de les diferents mesures d'eficiència energètica en edificis existents.

Programa: 
 1. Fotometria i conceptes bàsics d'il·luminació. 
Llum i Visió. Fotometria. Flux lumínic. Rendiment lluminós. Intensitat lluminosa. Il·luminància. Luminància. Gràfics i diagrames en il·luminació. Temperatura de color. Índex de rendiment de color . Enlluernament. 

2. La llum artificial. 
Làmpades. Lluminàries. Equips auxiliars. Sistemes de regulació i control. Sistemes d'il·luminació. Mètodes d'il·luminació interior. Nivells d'il·luminació. Depreciació de l'eficiència lluminosa i manteniment. 

3. Mètodes de càlcul. 
Mètode dels lúmens. Mètode del punt per punt. Exercici pràctic. 

4. Codi Tècnic d'Edificació. HE3 - Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. 
Àmbit d'aplicació. Valor d'Eficiència Energètica de la Instal·lació. Potència instal·lada en l'edifici. Sistemes de control i regulació. Verificació i justificació del compliment de la exigència. Mètode de càlcul. Pla de manteniment. 
 
5. Codi Tècnic d'Edificació. SU4 - Seguretat front el risc causat per il·luminació inadient. enat en zones de circulació. Enllumenat d'emergència. 
 
6. Altres normatives relacionades amb l'enllumenat. 
UNE 12464.1: Norma Europea sobre la il·luminació per interiors. 
UNE 12193: Il·luminació d'instal·lacions esportives. 
RAEE: Real Decreto sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió de residus. 
RoHS Directiva 2002/95CE: Restriccions en la utilització de determinades substancies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 
RD 838/2002: Requisits d'Eficiència Energètica de balasts de làmpades fluorescents. 
 
7. Disseny d'instal·lacions eficients amb el Software Dialux. 
Compliment dels paràmetres exigits pel HE3: 
VEEI Valor d'eficiència energètica de la instal·lació. EM Il·luminància mitja horitzontal mantinguda. UGR. Índex d'enlluernament unificat. 
 
8. Viabilitat tècnica i econòmica d'implementació de mesures d'eficiència energètica en il·luminació en edificis existents. 
Optimització d'horaris. Aprofitament de la llum natural. Implementació de sistemes de regulació i control. Substitució de làmpades. Substitució d'equips auxiliars per altres més eficients. Substitució de làmpades i lluminàries. Sectorització. Canvi de mètode d'il·luminació. 
Exercici pràctic amb el Software per avaluar les diferents mesures d'estalvi. 
 
9. Taula rodona. 

Versió per a imprimirPDF version