Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Informació pública: projecte de reglament de funcionament de l'Agrupació d'Arquitectes Sèniors del COAC

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

De conformitat amb el preceptuat a l’article 15.5 dels Estatuts col·legials, en data 1 de desembre de 2022, la Junta de Govern va acordar aprovar, de forma provisional, el projecte de reglament de funcionament de l’Agrupació d’Arquitectes Sènior del COAC, que va quedar incorporat a l’ordre del dia definitiu de la Assemblea General Extraordinària celebrada el proppassat 20 de desembre de 2022, en el punt de l’ordre del dia relatiu a la presa en consideració i primera lectura del projecte de reglament de l’Agrupació d’Arquitectes Sènior del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Enguany sotmetem, de conformitat amb la normativa col·legial, a un període de dos mesos d’informació pública l’esmentat projecte de reglament, a fi i efecte que tots els col·legiats pugueu tenir coneixement del mateix als efectes oportuns. Les al·legacions, suggeriments o esmenes es poden adreçar a deganat@coac.net.

Consulteu el document del Projecte de Reglament.
13/01/2023
Tornar