Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Revista de corresponsals: Lausana – “Métamorphose”

© 5 sites www.lausane.ch

La ciutat de Lausana, inicia un projecte global de transformació urbana, implicant diferents projectes en sectors claus de la ciutat, el projecte rep el nom de “Métamorphose”. 5 intervencions puntuals que transformaran la ciutat d'aquí al 2030.


Métamorphose té com ambició respondre a les necessitats de la població en matèria d'habitatge, sectors d'activitat econòmica i equipaments esportius, afavorint les construccions ecològiques així com la mixcitat social i Inter generacional.


Quarta ciutat de Suïssa amb més de 140,000m habitants i 434,000 amb la zona metropolitana, Lausana, capital Olímpica, és una ciutat esportiva, basada en la formació i la recerca gràcies à la presència de la Universitat Politècnica Federal de Lausana amb un important creixement demogràfic gràcies a la seva posició territorial i el dinamisme dels seus sectors d'activitat econòmica. Aquest desenvolupament justifica la transformació necessària per al futur de la ciutat amb la creació nous ecos-barris ecològics així com la renovació de les seves infraestructures.

Métamorphose s'inscriu dins del desenvolupament de l'aglomeració metropolitana de la “Grand Lausanne” a fi efectes de dotar la ciutat d'habitatges sostenibles, d'un transport públic de qualitat, de nous llocs de treball i d'equipaments esportius suplementaris.


Els 5 punts estratègics de la ciutat es desenvolupen als voltants d'una important xarxa de transport públic i la creació d'una nova línia de metro i de tramvia.


La particularitat, és que les zones de desenvolupament, la ciutat és propietària dels terrenys posant-los a disposició per construir habitatges de qualitat. El fet de no vendre els terrenys sinó llogar-los, permet reduir el cost de la habitatge tant sigui de lloguer com de compra. Els dos nous eco-barris preveuen l'arribada de 13,500 nous habitants a la ciutat pel 2030.


Els habitatges estan concebuts per afavorir la mixcitat social, permetent l'accés a diferents nivells socials i generacionals, una part de l'habitatge serà habitatge subvencionat, altres estaran sotmeses a controls de lloguers i finalment la resta es dedicarà a la venda a propietaris. D'aquesta manera el projecte de transformació urbana, aconsegueix que es converteixi en ciutat social i mitjançant el lloguer del terreny de les noves construccions, reduint així el cost d'accés als habitatges tant de lloguer com de compra.


Dos nous barris en construcció, Ecobarri Les plaines du Loup, situat al nord de la ciutat sobre l'eix de comunicació de la nova línia 3 del metro i l'Ecobarri Près-de-Vidy, situat a l'oest de la ciutat vertebrat sobre el metro línia 1. Ambdós barris tenen per ambició acollir una societat més igualitària i sostenible, responent al concepte de societat 2,000 Watts, que és l'ambició de la confederació Suïssa així que els seus 26 Estats-Cantons d'arribar al 2050 a la neutralitat climàtica i que el consum energètic per habitant sigui de 2000 Watts és a dir 3'5 vegades inferior al consum mig actual.


El més important dels dos nous ecos-barris, Les Plaines-du-Loup, té una superfície de 38.5 hectàrees, projecte d'ordenació Urbana ,que va resultar guanyadora del concurs internacional, la proposta de l'estudi de Lausana anomenat TRIBU sota el lema ZIP, per la seva voluntat de cosir els teixits urbans heterogenis dels voltants d'aquest important peça urbana.

El projecte implica a la població actual i futura, mitjançant processos participatius creant així sinergies entre les institucions i els col·lectius. El 2014 el Pla director és aprovat per les institucions creant així 55,000 m2 de sostre.

El 95% del sòl és propietat municipal, això implica l'exigència de sotmetre el desenvolupament de totes les peces urbanes mitjançant un concurs públic, seleccionant així, diferents operadors, ja siguin cooperatives d'habitants, cooperatives privades, societats immobiliàries, societats d'utilitat pública o fundacions, utilitzant com a mecanisme la concessió permanent de l'ús del sòl.


El procés participatiu i la selecció per concurs de totes les peces urbanes que componen els futurs ecos-barris, permet la concepció de diferents tipus d'habitatges per a una societat heterogènia de diversitat social i funcional que es tradueixen en formes arquitectòniques variades en un marc urbà planificat i de construcció unitària.


Com tot projecte urbà de grans dimensions, planificat i construït de cop i de manera unitària, ha d'intentar resoldre la delicada equació entre coherència i control del conjunt del projecte amb la singularitat de cada edifici guanyat per concurs públic.


Amb un avançament important de construcció dels 5 punts estratègics, tants sols ens queda esperar al 2030 per veure el resultat d'aquest ambiciós projecte transformador.

 

Gabriel Sibils, arquitecte. Corresponsal del COAC a Lausana, Suïssa. Juny 2022

Versió per a imprimirPDF version

Tornar