Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Nova Guia de Suport per a la redacció del Llibre de l’Edifici d’habitatges existent

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Llibre de l’Edifici d’Habitatges Existent (LlEE) constitueix una eina que recull la informació de les característiques físiques, tècniques i jurídiques de l’edifici, així com la informació de les actuacions de reparació, rehabilitació o millora que es duguin a terme. També inclou la informació necessària per facilitar a les persones propietàries de l’edifici el seu manteniment i conservació. El LlEE permet guardar i custodiar tota la documentació que es generi en el transcurs de la vida útil de l’edifici.

A Catalunya, la normativa que regula el Llibre de l’Edifici d’Habitatges Existent és el D. 67/2015(1), en el que, a més d’indicar a partir de quan es fa obligatori, també recull el seu contingut mínim.

El Llibre de l’edifici existent en el marc dels programes d’ajut finançats amb fons NG EU per a la rehabilitació residencial (RD 853/2021(2)).
El Reial Decret 853/2021 regula 6 programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social per adaptar el parc d’edificis d’habitatges als reptes en matèria de sostenibilitat.
En concret un dels objectius del Programa 5 d’ajuda a l’elaboració del Llibre de l’Edifici Existent i redacció de projectes de rehabilitació, és l’impuls a la implantació del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació, del qual subvenciona part de les despeses dels honoraris professionals per a la seva redacció i en defineix les condicions i el seu contingut.
Així mateix, tant el Programa 1 d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri, com el Programa 3 d’actuacions de rehabilitació d’edificis, un dels requisits per a les actuacions que s’hi vulguin acollir és el d’incloure el Llibre de l’Edifici Existent per a la rehabilitació, o un Estudi sobre el potencial de millora de l’edifici (en relació amb els requisits de la LOE) i un Pla d’actuacions on s’identifiqui l’actuació que es proposa en el marc del programa.

Guia de suport per a la redacció del Llibre de l’Edifici d’Habitatges Existent
L’Oficina Consultora Tècnica ha treballat en una Guia de Suport per a la seva elaboració, desenvolupada a partir dels continguts reglamentaris i formalitzada mitjançant diferents plantilles editables en format Word.
La Guia es constitueix en quatre apartats, sent el contingut dels tres primers (Bloc I) comuns a la normativa d’àmbit català (D. 67/2015) i a la d’àmbit estatal (RD. 853/2021).
Pel que fa al contingut del quart apartat, aquest variarà en funció de si el Llibre de l’edifici es redacta en el marc del D. 67/2015 o en el del RD 853/2021, i en concret per a aquest darrer, estarà format per l’Informe del Potencial de millora de les prestacions de l’edifici i pel Pla d’actuacions per a la renovació de l’edifici (Bloc II).
D’altra banda, referent a l’Informe del potencial de millora de l'edifici, s’han elaborat uns fulls de camp per tal de facilitar l’anàlisi de les prestacions actuals de l’edifici amb relació als requisits bàsics definits a la LOE.

Tots dos documents estan disponibles al web de l’OCT:
· Accés al Llibre de l’edifici existent*
· Accés als Fulls de camp per a l’anàlisi del potencial de millora de l’edifici*

* Per accedir a aquests documents cal tenir contractat el Tram Complementari.

(1) D 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.
(2) RD 853/2021 pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
28/10/2022
Tornar