Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Actualització de la Fitxa per al Projecte Bàsic del DB-HS 3 “Qualitat de l’aire interior”

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L’Oficina Consultora Tècnica del COAC ha actualitzat la fitxa per al Projecte Bàsic del DB-HS 3 “Qualitat de l’aire interior, adequant-la a la modificació de les exigències introduides per l’Ordre FOM/588/2017 per la qual es modifiquen el Document Bàsic DB-HE “Estalvi d’Energia” i el DB-HS “Salubritat”, publicada el passat mes de juny.

Pel que fa al DB-HS, la modificació afecta únicament a la secció HS 3 “Qualitat de l’aire interior”, variant-ne les exigènciès, que a grans trets es concreten en una reducció dels cabals de ventilació, per tal d’assolir les exigències d’eficiència energètica establertes en el DB-HE “Estalvi d’energia”.

Les noves exigències seran d’aplicació obligatòria per als projectes que sol·licitin llicència a partir del 24 de setembre del 2017.

Accediu a la Fitxa per al Projecte Basic del DB-HS 3 “Qualitat de l’aire interior”.

 

19/09/2017
Tornar