S'aturen totes les obres. Què cal tenir en compte a hores d'ara

Imatge: 
© Artem Labunsky by unsplah
Última actualització: 31 de març 17.15 h

Segons el Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març, s’ha acordat la imposició d’un permís retribuït de caràcter obligatori que suposarà una aturada de tota aquella activitat que no impliqui serveis essencials fins al dia 9 d’abril. D’aquesta manera, totes les obres públiques i privades que no estiguin associades a la prestació d’una activitat essencial queden paralitzades.

En tot cas, les activitats professionals desenvolupades com a treballador autònom i assalariat podran continuar-se prestant en modalitat de teletreball quan aquest sigui possible.

[Nova informació]: abast del permís retribuït obligatori
Segons l'Ordre SND/307/2020 de 30 de març, que interpreta l'abast del permís retribuït obligatori, els treballadors autònoms poden treballar normalment sempre que no estiguin vinculats als sectors d’activitat suspesos per la declaració de l’estat d’alarma. Ampliar informació

Tancament de les obres: com sol·licitar-lo
Posem a la vostra disposició una acta d'aturada d'obra en compliment de l'imperatiu legal del permís retribuït obligatori, descarregueu-vos aquí el model d'acta . Així mateix, us facilitem un certificat emès unilateralment per l’arquitecte quan no sigui possible articular una acta conjunta amb tots els agents.

Us recomanem que tant l’acta com el certificat els registreu al servei de Registre automàtic de documents del COAC o en el corresponent expedient de visat.


Dilluns 30 de març: termini màxim per fer el tancament presencial de les obres

La disposició transitòria primera del Reial Decret Llei permet als treballadors prestar serveis el dilluns 30 de març per dur a terme les tasques imprescindibles per poder formalitzar l'aturada, per tal de no perjudicar de forma irreversible la represa de l'activitat empresarial.

Per tant, totes aquestes tasques s’han d’ordenar i d’executar durant el dia d’avui. Recomanem subscriure actes d’aturada que, en la mesura del possible, siguin presencials i donin fe de l’execució d’aquells treballs. El model que us adjuntem ha de personalitzar-se en relació a cada obra concreta, i també contempla la possibilitat de tancar l’obra a distància, si no s’hi ha pogut anar.

En cas de dubte, si us plau contacteu per correu electrònic a l’equip d’assessoria jurídica a través del correu electrònic juridica@coac.net

29/03/2020
Tornar