Impuls del reglament de la Llei de l'Arquitectura

Arrenca la tramitació del Reglament de la Llei de l'arquitectura catalana

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat endegar la tramitació del Reglament de la Llei de l'arquitectura, aprovada el 2017, per desenvolupar la regulació d'aspectes vinculats a la contractació pública i a la regulació dels Premis Catalunya en l'Àmbit de l'arquitectura o al Consell de Qualitat de l'Arquitectura i del Patrimoni Construït, entre d'altres. 

El de la contractació pública és un dels camps de més influència de la llei, ja que disposa la necessitat de materialitzar les contractacions de projectes d'edificació amb un valor igual o superior a 60.000 euros a través d'un concurs de projectes en dues fases i amb intervenció de jurat. Així mateix, també contempla la creació de borses de jurats especialitzades que nodriran 1/3 dels Jurats dels concursos de projectes.

El text normatiu fa diverses remissions reglamentàries destinades a la regulació dels Premis Catalunya en l’Àmbit de l’arquitectura i el patrimoni construït, la creació del Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística, la concreció d’aspectes relacionats amb les Borses de Jurats i d’altres qüestions vinculades a la contractació pública, que són els que el Reglament ha de desenvolupar.

El COAC, present en el procés
El procediment d’aprovació del Reglament s’iniciarà amb una consulta pública que s’instrumentarà a través del web participa.gencat.cat i que permetrà a la ciutadania i entitats interessades fer aportacions sobre el futur text normatiu.

El Col·legi d’Arquitectes participarà en aquesta consulta presentant aquells aspectes que es considera imprescindible que el Reglament reculli en pro de l'interès de l’arquitectura i els arquitectes i en desenvolupament d’allò previst per la pròpia Llei.

L'arquitectura, un bé d'interès públic
El juny del 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de l'arquitectura amb l'objectiu de posar en valor l'interès públic de l'arquitectura i restablir el seu valor social i la tasca dels arquitectes per tal de millorar el benestar de les persones.

La Llei de l'arquitectura de Catalunya va ser el primer text legislatiu de l'Estat d'aquest tipus i el segon d'Europa, després que França aprovés un document similar el 2016. 

Recentment, el govern espanyol ha iniciat també un procés de participació ciutadana en el marc de l’aprovació de l’Avantprojecte de la 'Ley de Arquitectura y calidad del entorno construido'. Aquesta seria una norma de caràcter estatal que seguiria a la Llei Catalana aprovada en el seu dia. 

7/07/2020
Tornar