Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Préstecs per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer

Imatge: 
Edifici de 65 habitatges al barri del Bon Pastor. Arquitecte: Santiago Vives Sanfeliu. Projecte presentat a les Mostres d’Arquitectura Catalana. © Foto: Jordi Surroca
S’ha publicat una convocatòria per la qual l’Institut Català de Finances, juntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, concedeix ajuts en forma de bonificació dels interessos de préstecs per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general per als anys 2018-2042. Aquesta línia de préstecs bonificats té un import de 90 milions d’euros.

Actuacions incloses
Promocions d’habitatges ubicats en qualsevol dels municipis que consten a l’annex 2 de les Bases reguladores i que compleixin les característiques següents:

· mitjana de superfície útil dels habitatges ≤ 70 m2
· certificat energètic B

Si en la promoció hi ha places d’aparcament i/o trasters, no es poden vincular als habitatges

Prèviament a la formalització del préstec per part de l’Institut Català de Finances, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’emetre un informe respecte l’elegibilitat del projecte.

Els habitatges s’hauran de destinar a lloguer per un mínim de 25 anys, amb un preu de lloguer màxim establert i només per a persones amb uns ingressos limitats.

Persones beneficiàries
Promotors d’habitatges públics o privats amb seu social o operativa a Catalunya.

Pressupost protegible
El cost total d’execució dels habitatges, inclosos els impostos i taxes repercutibles a aquests i els honoraris corresponents, amb un límit de 100.000 euros per habitatge.

Resten exclosos el cost del sòl i de la construcció dels aparcaments, trasters i locals.

Quantia dels ajuts i condicions dels préstecs
Els ajuts consisteixen en la bonificació del 2,25% sobre el tipus d’interès fix aplicable al préstec concedit per l’Institut Català de Finances (només per al cost d’execució dels habitatges). L’interès fix és del 4,25%, per tant el tipus d’interès final serà fix del 2%.

L’import mínim del préstec és de 100.000 euros, no pot superar el 100% del cost d’execució dels habitatges i el termini màxim d’amortització és de 25 anys (consulteu la resta de condicions a l’apartat 5.4 de les Bases reguladores).

Com sol·licitar i tramitar els ajuts
Les sol·licituds d’accés al préstec bonificat s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que està a disposició dels sol·licitants al web de l’ICF, juntament amb la documentació que es detalla a la base reguladora 8.

El termini de sol·licitud finalitza el 30 de novembre de 2018. Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada al Registre fins a exhaurir el pressupost.

Més informació i accés al tràmit al web de l’Institut Català de Finances.

Accés a la Convocatòria (DOGC 23/3/2018) i a les Bases reguladores (DOGC 22/12/2017).

10/04/2018
Tornar