Concursos i licitacions vigents

Malgrat l'estat d'alarma, se segueixen convocant nous concursos i licitacions

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
En virtut de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, tots els terminis administratius estan suspesos (amb algunes excepcions).

Malgrat l'exposat, el sector públic ha continuat publicant convocatòries de contractes durant la vigència de l'estat d'alarma en els corresponents perfils del contractant. En concret, des del dia 14 de març, s’han publicat 28 licitacions a Catalunya, 19 a Espanya i 36 d’àmbit internacional.

Nous concursos i licitacions
Entre aquestes noves licitacions, destaquen el Concurs de Projectes per a la redacció de projecte i direcció d’obres del nou CAP d’Hostalric, convocat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, i el Concurs d’Idees per a un nou Centre multifuncional d’oci, cultura i promoció econòmica, convocat per l’Ajuntament d’Ames (Galícia). A banda, s'han publicat 21 concursos de projectes d’àmbit internacional (en aquests darrers no aplica la suspensió de terminis estatal, cal consultar cada país).

Podeu també trobar 3 licitacions en matèria d’urbanisme i urbanització publicades durant l’estat d’alarma a Catalunya, a més de 6 licitacions d’aquesta tipologia en els àmbits estatal i internacional.

Així mateix, segueixen vigents i oberts tots els concursos i licitacions que es trobaven en curs el dia 14 de març, encara que la seva data de venciment ja hagi passat.

Llistats actualitzats de concursos vigents
Per tal que pugueu consultar aquest conjunt de procediments oberts, l’Oficina de Concursos ha publicat al seu web dos llistats que s’actualitzen periòdicament.

Als llistats hi trobareu el codi de referència de cada concurs, amb el qual podreu fer una cerca avançada a la plataforma de concursos i descarregar la documentació disponible de cadascuna de les licitacions.

Aquests llistats inclouen únicament els procediments de l’Estat Espanyol, inclosos els de Catalunya, ja que en l’àmbit internacional no aplica la suspensió de terminis estatal i per tant cal guiar-se per la data de venciment que s’indica en cada cas a la plataforma de concursos.

* La plataforma de concursos és un servei del Tram Complementari.


3/04/2020
Tornar