Ajuts per al finançament d'obres de rehabilitació

Publicades les bases dels ajuts per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
S'han publicat al DOGC del 27 de gener les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya. Tan bon punt s'anunciï l'obertura de la convocatòria, n'informarem al web.

Aquesta nova línia de finançament és fruit d'un acord entre l’Institut Català de Finances i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es preveu que estarà dotada amb 100 milions d’euros i que es podran finançar les obres com a mínim de 10.000 habitatges a tot Catalunya. 

Els ajuts volen ser un estímul perquè les comunitats de propietaris puguin realitzar les obres de rehabilitació en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici i mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes.

A continuació destaquem els aspectes més rellevants de les bases. Pots consultar el resum complet aquí.

Actuacions protegibles
A les bases es recullen les actuacions susceptibles d’optar als préstecs:

1 Rehabilitació que afecta l’estat de conservació de l’edifici
2 Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat
3 Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Requisits
Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit.

Pressupost protegible
El pressupost protegible de les obres està constituït per:

a) Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
b) Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
c) Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió degudament justificades
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals

No són protegibles l’impost sobre construccions i obres (ICIO), les taxes de la llicència municipal i de l’etiqueta energètica, ni les despeses d’obtenció de l'IITE i del CEE. Tampoc ho són el cost de redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosi i certificats, tots ells necessaris prèviament a la sol·licitud del préstec (Consulta les subvencions del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la redacció de projectes i altres documents tècnics).

Imports i condicions
Entre altres condicions, les bases estableixen un interès del 2% fix, amb un termini màxim d'amortització de 15 anys. S’estableixen uns imports mínims de 30.000€ per comunitat i un màxim 20.000€ per habitatge.


Per consultar el resum complet elaborat per l'OCT, clica aquí (contingut exclusiu per a col·legiats; cal estar registrat al web).
29/01/2020
Tornar