Ajuts per a la promoció d'habitatges protegits en règim de lloguer o cessió d'ús

Nova convocatòria d'ajuts per a la promoció d'habitatges protegits en règim de lloguer o cessió d'ús

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 4 de juny s’ha publicat al DOGC la Resolució VPD/1721/2021, de 28 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús per a l'any 2021.

Les bases reguladores de la convocatòria es van publicar al DOGC del 25 de maig (Resolució TES/1547/2021, de 19 de maig).

Dotació pressupostària
L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 12.000.000 euros.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de juny de 2021, inclòs.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web habitatge.gencat.cat, juntament amb la documentació detallada a les bases reguladores.


Consulta el resum de les bases reguladores, elaborat per l'Assessoria Jurídica del COAC.
(cal estar registrat al web)

Per a més informació, podeu consultar els textos publicats al DOGC:

· Resolució VPD/1721/2021, DOGC de 4 de juny de 2021
· Resolució TES/1547/2021, DOGC de 25 de maig de 2021

7/06/2021
Tornar