enquesta llicències a tècnics municipals

El COAC posa en marxa una enquesta sobre llicències adreçada a tècnics municipals

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

S’ha posat en marxa una enquesta adreçada a tècnics municipals per conèixer amb més profunditat quins són els factors que intervenen en els temps d’atorgament de llicències d’obres a Catalunya i les dificultats amb les que es troben els professionals implicats.

Des del COAC s’han realitzat ja dues enquestes als arquitectes col·legiats (podeu consultar els resultats aquí). Ara volem conèixer directament dels arquitectes i aparelladors que treballen a l’administració local el context i les casuístiques que es troben en el seu dia a dia.

L'enquesta pretén recopilar dades sobre la informació publica respecte a la tramitació de llicencies, el procés de tramitació o l’atenció al ciutadà, entre altes conceptes.

Aquesta informació serà de molta utilitat per tal de fer arribar a les administracions i institucions propostes de millora i solucions per disminuir els temps d’atorgament de llicències i el treball dels arquitectes a l’administració local i dels arquitectes col·legiats.

Si treballes com a arquitecte o aparellador a l’administració local i vols participar en l'enquesta, envia’ns un correu electrònic a marketing@coac.net i rebràs l’enllaç.  

L’enquesta és totalment anònima i confidencial i el tractament de les dades generades es farà sense cap menció a ajuntaments en particular.

Com més arquitectes contestem, més representatius seran els resultats!

21/12/2021
Tornar