Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
 Resultats de l'enquesta sobre llicències municipals a Catalunya

Resultats de l'enquesta sobre llicències municipals a Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat mes de maig el COAC va realitzar una enquesta al col·lectiu per poder entendre quina és la situació actual de la tramitació de llicències municipals a Catalunya, fent atenció a la durada dels tràmits, la dificultat d'accés als tècnics i la satisfacció dels usuaris.

Gràcies a la participació de gairebé 800 col·legiats i col·legiades, s'han recollit dades de 467 municipis, tot i que l'anàlisi s'ha centrat en els 39 municipis en què la mostra ha estat més rellevant. A més, l'estudi inclou una anàlisi comparativa amb els resultats de l'enquesta realitzada el 2019.

Amb els resultats obtinguts, el COAC continuarà treballant a través de les seves demarcacions per tal de fer evident als ajuntaments la situació, que provoca un perjudici econòmic als arquitectes, així com un risc de pèrdua d'inversions.

Properament s'enviarà una enquesta a arquitectes municipals per detectar quines són les dificultats que s’estan trobant en el procés d’atorgament de llicències.

Durada del tràmit i valoració del procés
En relació al temps que passa des que es presenten les llicències als ajuntaments fins que es concedeixen, en els municipis analitzats el temps per expedient oscil·la entre 2,9 i 12,8 mesos d'espera, amb una mitjana de 7,4 mesos. Pel que fa a la valoració del procés, en general s’observa una tendència d’insatisfacció entre el col·lectiu, amb un 77% dels municipis analitzats per sota del valor mig i una mitjana del 2,8 sobre 7. També s'ha analitzat el nivell de dificultat percebut a l’hora d’accedir als tècnics de l’ajuntament i les respostes indiquen que el 74,3% dels municipis està per sota del valor mig.

Comparativa amb la darrera enquesta
Respecte a les dades obtingudes en l'enquesta de 2019, la majoria de municipis han augmentat el temps d’espera per a l’obtenció de llicències. Dels 39 municipis analitzats, tan sols un 22% mostren un temps d’espera inferior al que presentaven fa dos anys. Pel que fa a la facilitat d’accés als tècnics, i comparant els resultats amb els del 2019, la majoria d'enquestats ha valorat l’accés com a més difícil. 

Consulta l'informe complet amb els resultats de l'enquesta
(per consultar l'informe cal estar registrat al web) 


6/07/2021
Tornar