El COAC fixa el nou Mòdul Bàsic per al 2022

El COAC fixa el Mòdul Bàsic per al 2022

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
A efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2022, per a treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, el COAC ha acordat fixar el Mòdul Bàsic en 511 €, restant per tant el valor de l’índex d’intervenció en 1,0527. Aquest índex d’intervenció i el Mòdul Bàsic entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2022.

Per a la seva obtenció, s’han observat les variacions experimentades pels preus de mà d’obra i materials en el període comprès entre juny de 2019 i desembre de 2020, obtenint un coeficient de -1%. No obstant, donada la realitat actual dels preus dels materials de construció, s'ha decidit suspendre l'aplicació d'aquest resultat, pendent de l'actualització de les dades de referència a desembre de 2021.

Pressupost màxim per als Estudis Bàsics de Seguretat i Salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, s'ha acordat fixar el límit de Pressupost d’Execució Material en 280.000 € per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factors d’actualització
Per a l’any 2022, els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:

Coeficient d'actualització Ca: 1,93
Factor d'actualització Fa: 11,60
Coeficient d'actualització Ka: 1,58

Podeu consultar la resta de factors i coeficients d’actualització aquí
(cal estar registrat al web).
 

 
 
15/12/2021
Tornar