cte

Nous documents informatius sobre les modificacions del CTE

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Donat que s'han hagut de cancel·lar les jornades que havia programat l'Oficina Consultora Tècnica del COAC per explicar les principals modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació, hem habilitat una nova secció al web perquè aquests dies els col·legiats pugueu conèixer els principals canvis i qüestions a tenir en compte.

En aquesta pàgina hi trobareu informació sobre temes com l'exposició al radó, limitació al consum energètic, generació d'energia elèctrica, instal·lacions d'il·luminació, seguretat en cas d'incendi, etc. Podreu consultar el contingut per apartats o bé accedir al document complet  amb tota la informació.

Accediu als documents en aquest enllaç
(Si no recordeu el vostre usuari i contrasenya web, podeu sol·licitar el recordatori)

Vídeo de la sessió informativa
El 22 de maig, l'OCT va dur a terme una sessió en línia per explicar les principals novetats. Podeu veure-la aquí.

Resum dels canvis més rellevants
Recordem també que l’OCT té a a la vostra disposició dos documents que expliquen els canvis més rellevants del CTE, que afecten principalment la Part I i els Documents Bàsics HS, HE i SI. Podeu consultar aquí els documents resum.

Enllaços d'interès
Curs online de l'Escola Sert vinculat a la normativa del Codi Tècnic: Codi Tècnic de l'Edificació 2019: estalvi energètic i protecció davant del gas radó

[ATENCIÓ]: 
El Reial Decret de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat el 14 de març, preveu que el còmput dels terminis administratius es reprenguin o, en el seu cas, es reinicïn l'1 de juny. Per tant, i a l'espera de la comunicació oficial del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, segons el càlcul tant del CSCAE com del COAC, l'aplicació obligatòria de la modificació del CTE serà a partir del 15 de setembre. Us informarem tan aviat com es tingui la confirmació de data d'aplicació per part del Ministeri.
1/04/2020
Tornar