cte

Nous documents informatius sobre les modificacions del CTE

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Donat que s'han hagut de cancel·lar les jornades que havia programat l'Oficina Consultora Tècnica del COAC per explicar les principals modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació, hem habilitat una nova secció al web perquè aquests dies els col·legiats pugueu conèixer els principals canvis i qüestions a tenir en compte.

En aquesta pàgina hi trobareu informació sobre temes com l'exposició al radó, limitació al consum energètic, generació d'energia elèctrica, instal·lacions d'il·luminació, seguretat en cas d'incendi, etc. Podreu consultar el contingut per apartats o bé accedir al document complet  amb tota la informació.

Seguirem treballant per explicar-vos tan detallat com ens sigui possible aquestes novetats.

Accediu als documents en aquest enllaç
(Si no recordeu el vostre usuari i contrasenya web, podeu sol·licitar el recordatori)

Resum dels canvis més rellevants
Recordem també que l’OCT té a a la vostra disposició dos documents que expliquen els canvis més rellevants del CTE, que afecten principalment la Part I i els Documents Bàsics HS, HE i SI. Podeu consultar aquí els documents resum.

Enllaços d'interès
Curs online de l'Escola Sert vinculat a la normativa del Codi Tècnic: Codi Tècnic de l'Edificació 2019: estalvi energètic i protecció davant del gas radó

[ATENCIÓ]: 
La suspensió dels terminis administratius que estableix el RD 463/2020 en relació a l'estat d'alarma generada per la crisi sanitària de la COVID-19, també s'aplica al RD 732/2019 de modificació del CTE. Això suposa la suspensió dels seus terminis transitoris, tant pel que fa a l’inici de les obres amb llicència atorgada sense necessitat d’adaptar-se a les modificacions del CTE, com pel termini de 6 mesos per a l’aplicació voluntària en els projectes. El termini es reprendrà un cop finalitzi l'estat d'alarma. Més informació
1/04/2020
Tornar