Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Nou Codi Estructural BOE

Publicat al BOE el nou Codi Estructural

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
En data 10 d’agost, s’ha publicat al BOE el Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el nou Codi Estructural, que contempla les estructures de formigó i d'acer (inclòs l’acer inoxidable). La normativa entrarà en vigor el 10 de novembre de 2021.

Aquest nou Codi deroga la Instrucció de Formigó Estructural, EHE-08, i la Instrucció d’Acer Estructural, EAE. No es deroga el Document Bàsic de Seguretat Estructural - Acer del CTE i, per tant, s’entén que es podrà seguir aplicant a les obres d’edificació sempre que el seu contingut s’ajusti a les necessitats de càlcul, dimensionat i execució que contempla aquest DB.

L’actualització de la normativa estructural espanyola tendeix a assimilar el seu contingut al dels corresponents Eurocodis Estructurals i, a més, reconeix aquests últims com a normativa alternativa d’aplicació al Codi Estructural; tot i que no es relacionen tots el Eurocodis estructurals i, de forma destacada, sembla que deixa fora l’Eurocodi 1991 d’accions sobre les estructures.

A grans trets, el nou Codi Estructural estableix els requisits a satisfer de seguretat estructural i de seguretat en cas d’incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient dels recursos.

Així mateix, com a novetat, regula àmbits com la protecció, reparació i reforç de les estructures de formigó, entre d’altres. Pel que fa als projectes d’estructures de formigó, es destaca el canvi de la nomenclatura de les classes d’exposició ambiental.

Jornada informativa
El COAC va organitzar, el 19 d'octubre, una sessió informativa sobre el Codi Estructural. Podeu recuperar-ne el vídeo a través del Mapa de Continguts del web de l'OCT.

Per a més informació, podeu consultar:

· Nota Tècnica elaborada pel CSCAE, que recull els aspectes més rellevants
· Text íntegre del Reial Decret 470/2021, de 29 de juny
· Nota de premsa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
10/08/2021
Tornar