Nou Decret Llei

Publicat el nou Decret Llei de la Generalitat sobre mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que modifica la Llei de l’arquitectura

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 30 de desembre es va publicar al DOGC el Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que va entrar en vigor el dia 31. La nova norma té per objectiu atendre l’actual situació d’emergència habitacional des de la perspectiva de les polítiques públiques d’habitatge, i modifica la Llei de l’Arquitectura fent que en aquests casos no sigui necessari convocar un concurs de projectes a 2 voltes amb intervenció de Jurat.

El COAC celebra que s’actuï per pal·liar l’emergència habitacional existent, però creu que els concursos a dues voltes són necessaris tant per garantir la qualitat arquitectònica com per facilitar la màxima participació del col·lectiu.

Principals objectius establerts en el Decret Llei
La norma estableix per als propers 15 anys tres fites principals:
1. Incrementar fins un 15% el parc d'habitatge social a un total de 152 municipis amb forta demanda residencial, on viu prop del 80% de la població catalana
2. Ajudar les persones i les famílies potencialment excloses del mercat de l'habitatge a accedir-hi en unes condicions assumibles 
3. Aconseguir que el 5% dels habitatges principals de tot el país siguin destinats a lloguer social, per acostar-nos a les mitjanes de països europeus equivalents en població i potencial econòmic

Per tal d’agilitzar l’accés a l’habitatge protegit i facilitar l’accés als allotjaments dotacionals (els fins ara anomenats habitatges dotacionals), s’introdueixen també nombroses modificacions legals a l’ordenament vigent. Aquests allotjaments hauran de construir-se en sòl qualificat urbanísticament com a “sistema urbanístic d’equipament comunitari”.

El COAC, en contra dels articles del Decret Llei que modifiquen la Llei de l’Arquitectura
El Decret Llei determina que la contractació dels serveis arquitectònics per a la construcció d’equipaments públics d’allotjament dotacional no haurà de seguir les especificacions de la Llei 12/2017 de l'Arquitectura. En conseqüència, doncs, per contractar els projectes d’aquests equipaments no caldrà convocar un concurs a 2 voltes amb intervenció de Jurat.

El COAC comparteix l’esperit del Decret Llei i també la consecució dels objectius que fixa, però està disconforme amb la modificació que suposa de la Llei de l’Arquitectura. Creiem fermament que el concurs de projectes a 2 voltes amb intervenció de Jurat és clarament una garantia de qualitat dels serveis arquitectònics, qualitat que també han de tenir aquests allotjaments dotacionals. A més a més, potencia el lliure accés i la igualtat de condicions, fomentant la participació dels petits despatxos i joves professionals.

S’intueix que aquesta mesura pretén agilitzar el procediment de contractació fent-lo més curt, per atendre una concreta situació d’emergència. Ara bé, l’estalvi temporal serà poc rellevant en el conjunt del termini d’adjudicació d’aquests habitatges, a la vista dels terminis en els quals es mouen les accions públiques realitzades en aquesta matèria.

El COAC ja ha comunicat la seva posició al Departament de Territori i Sostenibilitat, i segueix treballant per tal que pugui contemplar-se en la versió ratificada de la norma, o en aquella que pugui tenir cabuda en el procediment legislatiu actualment en tràmit.

Ratificació del Parlament
Segons el procediment previst, el Decret Llei caldrà que sigui ratificat pel Parlament de Catalunya en el termini de 30 dies des de la seva publicació al DOGC. 

Text complet del Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

 
7/01/2020
Tornar