Enquesta llicències Barcelona

L'enquesta de llicències de Barcelona evidencia la necessitat d'evitar la doble revisió

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Un cop analitzats els resultats de l'enquesta sobre la tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona, obtinguts gràcies a la participació de més de 500 arquitectes, s'han identificat les principals dificultats amb què es troba el col·lectiu a l'hora de fer tràmits i el grau de satisfacció del procés de tramitació. 

Principals resultats: nivell d'esmenes i durada dels tràmits
L'enquesta demostra un alt nivell d'esmenes tant pel que fa a comunicats diferits com a llicències: un 50% dels arquitectes asseguren haver tingut esmenes en les sol·licituts de comunicats diferits i un 78% en el cas de les llicències.

Pel que fa a la durada, el 33% dels comunicats diferits es van resoldre entre 1 i 2 mesos, i en un 24% dels casos no s'ha arribat al mes. En relació a les llicències, en la majoria de casos la resposta va ser d'entre 3 i 6 mesos (31% de les respostes) o d'entre 6 i 12 mesos (32%). Preocupa que per a 1 de cada 5 llicències s'han superat els 12 mesos de tramitació.

Aquestes xifres són coherents amb les qüestions principals que preocupen els arquitectes en realitzar aquests tràmits: temps de resposta i accessibilitat als tècnics.

Reflex de l'activitat del sector a Barcelona
L’enquesta indica un increment de l'activitat —tant de comunicats com de llicències— durant el 2018. Això no obstant, en el cas de les llicències cau ràpidament a xifres molt inferiors. La davallada coincideix amb les dades que extreu el COAC periòdicament del visat d'obra.


Accions amb l'Ajuntament de Barcelona
Els resultats han servit per fer palès a l'Ajuntament la necessitat de revisar els criteris i procediments que s'utilitzen actualment.  En especial, el COAC ha transmès la seva preocupació per l’alt nivell d’esmenes que es produeixen sobre qüestions ja revisades en els IITs, així com la necessitat d'unificar criteris als districtes i reduir el temps de resposta. 

Seguim treballant amb l'Ajuntament i esperem veure'n els resultats aviat.

L'informe amb tots els resultats de l'enquesta serà presentat en el transcurs de la Junta General de la Demarcació de Barcelona, el proper 20 de novembre. En podeu consultar un resum en el següent enllaç:

Resultats de l'enquesta de llicències de Barcelona

Nova enquesta de llicències dels municipis de Catalunya

Posem en marxa una nova enquesta encaminada a conèixer les principals dificultats i grau de satisfacció en la tramitació de llicències als diferents municipis de Catalunya, per detectar les problemàtiques més comunes i treballar amb els diferents consistoris amb la voluntat de millorar i agilitar els tràmits per als arquitectes. 

Participeu! Us animem a respondre, com més usuaris hi participeu més representatius i útils seran els resultats.

Més informació

29/10/2019
Tornar