La història dels colors i la seva relació amb l'arquitectura - 2ona edició

Inscriu-te al Seminari web organitzat per Jung i descobreix la història dels colors, la seva relació amb les emocions i la seva capacitat de canviar la percepció dels espais. Quatre hores de frenesí de colors a on descobrir els patrons de com tractar els colors en el context de la construcció i l'arquitectura.

PDF version

Curs I La rehabilitació i la millora urbana (M4 del Postgrau en Polítiques d'habitatge)

Aquest curs segueix el Postgrau en Polítiques d'Habitatge encetat la tardor del 2019 a la Demarcació de Girona i et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en aquest tema.

PDF version

Curs | La innovació, la recerca i el coneixement en habitatge (M5 del Postgrau en Polítiques d'habitatge)

Aquest curs clausura el Postgrau en Polítiques d'Habitatge encetat la tardor del 2019 a la Demarcació de Girona i et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en aquest tema.

PDF version

La innovación, la investigación y el conocimiento en vivienda (M5 del Postgrado en Políticas de vivienda)

Este curso cierra el Postgrado en Políticas de Vivienda iniciado en otoño del 2019 en la Demarcación de Girona y te permitirá adquirir conocimientos teóricos y prácticos que te convertirán en un técnico experto en este tema.

PDF version

La rehabilitación y la mejora urbana (M4 del Postgrado en Políticas de vivienda)

Este curso sigue el Postgrado en Políticas de Vivienda iniciado en otoño del 2019 en la Demarcación de Girona y te permitirá adquirir conocimientos teóricos y prácticos que te convertirán en un técnico experto en este tema.

PDF version

Curso de REVIT - Disciplina Sistemas MEP: BÁSICo (hidráulica, aire, electricidad)

El curso ha estado diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos de la metodología y el uso de herramientas que le permitan definir un proyecto de instalaciones en un entorno BIM.
PDF version

Curso de REVIT - Disciplina Sistemas MEP: BÁSICo (hidráulica, aire, electricidad)

PDF version

Curs de REVIT - Disciplina Sistemes MEP: BÀSIC (hidràulica, aire, electricitat)

El curs ha estat dissenyat per tal que l'estudiant adquireixi els coneixements de la metodologia i l'ús d'eines que li permetran definir un projecte d'instal·lacions en un entorn BIM.
PDF version

Pàgines