Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Avantguarda | [C] Conferencia | Eva Franch · 'arquitecturas del ahora'

Avantguarda | [C] Conferencia | Eva Franch · 'arquitecturas del ahora'

Imatge: 
© Eva Franch
Dentro de la programación cultural del ciclo AVANTGUARDA, tenemos la oportunidad de escuchar a la arquitecta Eva Franch, que nos ofrecerá una conferencia bajo la temática del academicismo, con el título 'arquitecturas del ahora'. Presenta l’acte l'Anna Castellà d’Arjub.

Eva Franch i Gilabert es arquitecta, curadora, profesora y conferenciante internacional. Su práctica profesional se caracteriza por poner en relación las formas experimentales del arte, el diseño y la arquitectura. Ha sido directora ejecutiva del Storefront for Art and Architecture en Nueva York y la primera mujer en dirigir la Architectural Association de Londres. También ocupa el cargo de profesora distinguida en la Academia de Bellas Artes de Shanghái, es profesora en la UMPRUM (la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga),  profesora visitante en la Universidad de Princeton y Cooper Union en EE. UU. y es la cofundadora y directora artística de Model (Festival de Arquitecturas de Barcelona). Su obra ha sido expuesta internacionalmente en el FAD de Barcelona, la Bienal de Arquitectura de Venecia, el Vitra Design Museum o la Bienal de Arquitectura Shenzhen, entre otros.

Al finalizar la conferencia se hará una cena-coloquio con la ponente en el restaurante Barhaus. Os podéis apuntar enviando un correo a comunicacio.tar@coac.netPrecio de la cena 22€.

El ciclo AVANTGUARDA está dividido en cuatro grandes apartados: ecologismo, experimentalismo, comunicacionismo y academicismo. El formato de estos cuatro apartados y en días diferentes será el de una conferencia [C], un grupo de debate [G] y una masterclass [M] al mes.

 

#COACTarragona

logo del coac

logo del coac   

 

PDF version
Avantguarda | [C] Conference | Eva Franch · 'architectures of now'

Avantguarda | [C] Conference | Eva Franch · 'architectures of now'

Imatge: 
© Eva Franch
Within the cultural program of the AVANTGUARDA cycle, we have the opportunity to listen to the architect Eva Franch, who will offer us a conference under the theme of academicism, with the title 'architectures of now'. The event is presented by Anna Castellà d'Arjub.

Eva Franch Gilabert is an architect, curator, teacher and international lecturer. His professional practice is characterized by bringing together the experimental forms of art, design and architecture. She has been executive director of the Storefront for Art and Architecture in New York and the first woman to lead the Architectural Association in London. She also holds the position of Distinguished Professor at the Academy of Fine Arts in Shanghai, is a professor at UMPRUM (the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague), visiting professor at Princeton University and Cooper Union in the USA and she is the co-founder and artistic director of Model (Barcelona Architecture Festival). His work has been exhibited internationally at the Barcelona FAD, the Venice Architecture Biennale, the Vitra Design Museum or the Shenzhen Architecture Biennale, among others.

At the end of the conference there will be a dinner-colloquium with the speaker at the Barhaus restaurant. You can sign up by sending an email to comunicacio.tar@coac.netDinner price €22.

The AVANTGUARDA cycle is divided into four main sections: environmentalism, experimentalism, communicationism and academicism. The format of these four sections and on different days will be that of a conference [C], a debate group [G] and a master class [M] per month.

 

#COACTarragona

logo del coac

logo del coac   

PDF version
Avantguarda | [C] Conferència | Eva Franch · 'arquitectures de l'ara'

Avantguarda | [C] Conferència | Eva Franch · 'arquitectures de l'ara'

Imatge: 
© Eva Franch
Dins de la programació cultural del cicle AVANTGUARDA, tenim l'oportunitat d'escoltar a l'arquitecta Eva Franch, que ens oferirà una conferència sota la temàtica del academicisme, amb el títol 'arquitectures de l'ara'. Presenta l’acte l'Anna Castellà d’Arjub.

Eva Franch i Gilabert és arquitecta, curadora, professora i conferenciant internacional. La seva pràctica professional es caracteritza per posar en relació les formes experimentals de l'art, el disseny i l'arquitectura. Ha estat directora executiva del Storefront for Art and Architecture a Nova York i la primera dona en dirigir l'Architectural Association de Londres. També ocupa el càrrec de professora distingida en l'Acadèmia de Belles arts de Shanghái, és professora en la UMPRUM (l'Acadèmia d'Arts, Arquitectura i Disseny de Praga), professora visitant en la Universitat de Princeton i Cooper Union als EUA i és la cofundadora i directora artística de Model (Festival d'Arquitectures de Barcelona). La seva obra ha estat exposada internacionalment al FAD de Barcelona, la Biennal d'Arquitectura de Venècia, el Vitra Design Museum o la Biennal d'Arquitectura Shenzhen, entre altres.

En finalitzar la conferència es farà un sopar-col·loqui amb la ponent al restaurant Barhaus. Us hi podeu apuntar enviant un correu a comunicacio.tar@coac.netPreu del sopar 22€.

El cicle AVANTGUARDA està dividit en quatre grans apartats: ecologisme, experimentalisme, comunicacionisme i academicisme. El format d’aquests quatre apartats i en dies diferents serà el d'una conferència [C], un grup de debat [G] i una master class [M] al mes.

 

#COACTarragona

logo del coac

logo del coac   

PDF version
"El radar americà" de Vicenç Altaió

Presentació del llibre "El radar americà" de Vicenç Altaió

Imatge: 
"El radar americà" de Vicenç Altaió
El radar americà és un documental visual i d’investigació històrica sobre art, arquitectura i disseny construït a partir de la biografia i l’arxiu personal de l’arquitecte, artista i galerista Lanfranco Bombelli (Milà, 1921-Cadaques, 2008).

Presentació del llibre El radar americà de Vicenç Altaió amb la presència de l’autor i l’arquitecte Marc Arnal.

Inscriu-t'hi
PDF version

Pages