GENERADOR d'Informes ITE

Accés al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Aplicaciones

Preus de visat (juliol 2016)

Aquest document conté la informació per al càlcul de l'import de visat dels expedients d'edificació (incloses les legalitzacions), tant si són de visat voluntari com si són de visat obligatori.

Documentos informativos

Mòdul Bàsic 2016. Actualització del MB i del Factor d'Actualització

S’acorda fixar el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul del...

Documentos informativos

Preus de visat (DESEMBRE 2011)

Aquests són els preus que van entrar en vigor el dia 1 de desembre de 2011.

Documentos informativos

Detall de preus per a l'emissió dels Informes d'Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona

 Detall de preus per l'emisió dels Informes de Idoneïtat Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona 

Documentos informativos

Eines de càlcul DB HE 0

Justificació de compliment del DB HE 0 "Limitació del consum energètic" projecte executiu

Aplicaciones

Pla de manteniment en edificis d'habitatges existents

Recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones comunes dels edificis d'habitatges existents

Aplicaciones

Programes Certificació Energètica d'edificis existents

Accés als programes de Certificació d’Eficiència Energètica d’edificis existents

Aplicaciones

Eines de càlcul DB HE 1

Justificació de compliment del DB HE 1 "Condicions per al control de la demanda energètica" projecte executiu

Aplicaciones

CHEQ 4

Verificació de l'exigència HE 4 "contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" aplicació de l'IDAE

Aplicaciones

Programes Certificació energètica d'obra nova

Accés als programes de Certificació d’Eficiència Energètica d’edificis d’obra nova

Aplicaciones

Eina de càlcul del DB HR

Eina de càlcul per a l'opció general del DB HR "Protecció contra el soroll" 

Aplicaciones

Pages