Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Taula rodona. PIAM Nucli Antic d’Olot. Àrees d’oportunitat. I ara què?

Taula rodona. PIAM Nucli Antic d’Olot. Àrees d’oportunitat. I ara què?

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

La feina feta sobre les àrees d’oportunitat del PIAM del nucli antic d’Olot ha arribat a un punt d’inflexió, la pregunta de què cal fer i la resposta de cap a on s’estan dirigint les accions sobre aquestes àrees. A partir d’aquesta premissa s’ha organitzat a la seu de la Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC, el dijous 4 de novembre, a les 19.30 hores, la Taula rodonaPIAM Nucli Antic d’Olot. Àrees d’oportunitat. I ara què?’ partint de tres ponències des del punt de vista olotí i de les experiències tècniques en matèria d’habitatge i d’anàlisis, diagnosis i intervencions en teixits de nucli antic d’altres indrets i d’altres escales que acabarà amb un diàleg obert amb els assistents a l’acte. 

Per una banda, comptarem amb Jordi Güell Güell, regidor d’Urbanisme i d’Habitatge, el qual presentarà la situació actual de les àrees d’oportunitat del PIAM del nucli antic d’Olot i les accions que s’estan plantejant des del consistori i la seva àrea tècnica partint de la feina feta dels últims anys. D’altra banda, l’arquitecta Estel Jou Pi, sòcia fundadora d’undosarquitectura, explicarà diversos projectes que han desenvolupat i que han servit de punt de partida pel desenvolupament de polítiques d’habitatge en municipis de les comarques gironines, que han actuat per pal·liar la situació d’emergència habitacional en què es troben immersos. Alguns projectes han anat des d’una anàlisi profund de la situació actual fins a propostes més concretes; en d’altres s’ha començat per propostes concretes de mobilització d’immobles concrets; sempre, a través de models no especulatius d’accés a l’habitatge.

Finalment, Núria Colomé Montull, membre fundadora de la cooperativa Celobert arquitectura, enginyeria i urbanisme, que ha treballat en l’Estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització d’habitatges i locals al Nucli Antic d’Olot, parlarà de com les polítiques de rehabilitació han de deixar de ser un element gentrificador, per esdevenir una veritable política d’implementació del dret a un habitatge digne i a la salut a partir d’unes premisses sostenibles que, alhora, amb l’arribada de fons a nivell català, estatal i europeu, poden significar un salt quantitatiu en la disposició de recursos econòmics i tècnics que fan necessari dissenyar polítiques municipals de rehabilitació. A la ponència farà un repàs dels punts de partida, aspectes clau de les experiències treballades i com en aquest recorregut veuen necessari enfocar un treball integral de rehabilitació en un entorn vulnerable.

PDF version
Denise Scott Brown. Traveling with Denise

Exposición "El Álbum del Arquitecta: “Denise Scott Brown. Travelling with Denise"

Imatge: 
© Denise Scott Brown

Después de su estancia en la sala La Cova de la Demarcación de Girona del COAC, a Girona, la exposición del ciclo del Álbum del Arquitecta Denise Scott Brown. Travelling with Denise llega a la Delegación Garrotxa-Ripollès del COAC, en Olot, donde se podrá visitar del 9 de septiembre al 19 de diciembre

Travelling with Denise, comisariada por el Departamento de Cultura de la Demarcación de Girona del COAC y Maria Pia Fontan, bajo la dirección de la misma Denise Scott Brown, muestra a través de 24 fotografías el paisaje de las ciudades de los años sesenta, sobre todo de los Estados Unidos. A través de escenas urbanas de las ciudades que visitó: Nueva York, Filadelfia, Atlántic City, Venecia, entre otras, muestra una nueva manera de observar la ciudad y su entorno, y pone en valor lugares y espacios que hasta aquel momento no se habían mostrado al mundo. Las fotografías expuestas, que podrían tener un paralelismo con las que también en aquel momento hacía gente como Stephen Shore o Lewis Baltz se nos muestran, pero, con un optimismo y un humor que lo alejan de estos autores.

En la exposición también se pueden ver fotografías de la “ciudad eléctrica” de Las Vegas en la década de 1960 y también de la arquitectura histórica de Venecia, que sirvieron como investigación visual por los argumentos presentados en el influyente libro “Learning from Las Vegas” (1972), escrito conjuntamente con su socio, Robert Venturi, y con Steven Izenour.

En las fotos también vemos la posición desafiando de Denise Scott Brown ante la práctica de una arquitectura que hacía del lenguaje establecido por “el Estilo internacional” una rutina inacabable, y hace patente su compromiso con la complejidad de la cotidianidad. Una mirada que articuló un simbolismo urbano que hasta entonces había sido ignorado por los arquitectos.

Comisariado: Jeremy Tenenbaum / Maria Pia Fontana / Josep Maria  Torra

Esta exposición ha estado posible gracias a las empresas que apoyan a la Demarcación de Girona del COAC: Jung, como patrocinador principal; Brancós Ceramics, Compac, iGuzzini, Itisa y Technal, como patrocinadores, y Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensores Serra, Boffi – De Padova, HNA – Germandat Nacional de Arquitectos, IRSAP, Plantalech, Tendencias Girona y Vidresif, como colaboradores.

El material decorativo de la exposición es cortesía de Classics Florida y Toni Vallory.

MEDIDAS COVID-19
La exposición cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

PDF version
Denise Scott Brown. Traveling with Denise

Exposició "L'Àlbum de l'Arquitecta: Denise Scott Brown. Travelling with Denise"

Imatge: 
© Denise Scott Brown

Després de la seva estada a la sala La Cova de la Demarcació de Girona del COAC, a Girona, l'exposició del cicle l’Àlbum de l’Arquitecta Denise Scott Brown. Travelling with Denise arriba a la Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC, a Olot, on es podrà visitar del 9 de setembre al 19 de desembre.

Travelling with Denise, comissariada pel Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del COAC i Maria Pia Fontan, sota la direcció de la mateixa Denise Scott Brown, mostra a través de 24 fotografies  el paisatge de les ciutats dels anys seixanta, sobretot dels Estats Units. A través d’escenes urbanes de les ciutats que va visitar: Nova York, Filadèlfia, Atlàntic City, Venècia, entre d’altres, mostra una nova manera d’observar la ciutat i el seu entorn i posa en valor llocs i espais que fins aquell moment no havien estat vistos. Les fotografies exposades, que podrien tenir un paral·lelisme amb les que també en aquell moment feien gent com Stephen Shore o Lewis Baltz se’ns mostren, però, amb un optimisme i un humor que l’allunyen d’aquests autors.

A l’exposició també es poden veure fotografies de la “ciutat elèctrica” de Las Vegas a la dècada de 1960 i també de l’arquitectura històrica de Venècia, que varen servir com a investigació visual pels arguments presentats en l’influent llibre “Learning from Las Vegas” (1972), escrit conjuntament amb el seu soci, Robert Venturi, i amb Steven Izenour.   

En les fotos també veiem la posició desafiant de Denise Scott Brown davant la pràctica d’una arquitectura que feia del llenguatge establert per “l’Estil internacional” una rutina inacabable, i fa palès el seu compromís amb la complexitat de la quotidianitat. Una mirada que va articular un simbolisme urbà que fins aleshores havia estat ignorat pels arquitectes.

Amb la col·laboració
Aquesta exposició ha estat possible gràcies a les empreses que donen suport a la Demarcació de Girona del COAC: Jung, com a patrocinador principal; Brancós Ceramics, Compac, iGuzzini, Itisa i Technal, com a patrocinadors, i Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensors Serra, Boffi – De Padova, HNA – Germandat Nacional d’Arquitectes, IRSAP, Plantalech, Tendències Girona i Vidresif, com a col·laboradors. 

El material decoratiu de l'exposició és cortesia de Classics Florida i Toni Vallory.

MESURES COVID-19
L’exposició es podrà visitar seguint totes les mesures d’higiene i seguretat d’acord amb la normativa sanitària vigent.

PDF version
El Eixample Malagrida de Olot

Ciclo Síntesis Arquitectónicas 2021: El Eixample Malagrida de Olot: Urbanismo y arquitectura en la Catalunya-Ciudad-Jardín, de Arnau Vergés

Imatge: 
© Arnau Vergés

La tercera y última sesión del ciclo Síntesis Arquitectónicas 2021 tendrá lugar en la sede de la Delegación Garrotxa-Ripollès del COAC, el 15 de julio, a las 19 horas. En esta ocasión, el arquitecto Arnau Vergés presentará su tesis doctoral El Eixample Malagrida de Olot: Urbanismo y arquitectura en la Catalunya-Ciudad-Jardín

La Ciudad Jardín es como se conoce el Eixample Malagrida de Olot porque es como se denomina este espacio en los únicos planos que se conocen del proyecto nacido en pleno novecentismo y promovido por el “americano” y Manuel Malagrida Fontanet. Estos planos asignan la autoría del plan a los entonces arquitectos municipales Joan Roca Pinet y Josep Esteve a través de la firma encontramos en los proyectos parciales realizados por cada uno de ellos en 1916 y 1925, respectivamente. Pero, ¿podemos dar por válido el modelo de ciudad jardín como base del proyecto de crecimiento más importante de la historia contemporánea de la ciudad de Olot? Y, todavía más, ¿su autoría real se corresponde con los dos únicos nombres que firman los planos originales? 

La puesta en entredicho de estas afirmaciones históricas es dos de las directrices principales que acompañan la investigación que ha hecho Arnau Vergés y que nos conducen a profundizar en la vida y obra de su Fundador, Manuel Malagrida. Se trata de un proceso inmersivo que también nos lleva a investigar otras vertientes del proyecto, como por ejemplo su disposición formal radial y los sólidos referentes que lleva asociados o la dimensión política de la aparentemente inocua metáfora del descubrimiento de América asociada a la segunda fase de la obra. 

Arnau Vergés
Es doctor arquitecto por la Universitat de Girona en 2021 y arquitecto por la Universitat Politécnica de Catalunya en 2004. En 2017 obtuvo la Beca Ernest Lluch de Ciencias Sociales y Humanas de la ciudad de Olot que le permitió empezar a investigar sobre su tesis alrededor del Eixample Malagrida. Bajo el nombre Arnau Estudi d’Arquitectura, y desde Olot, su obra ha obtenido varios reconocimientos, fue ganador del concurso para la construcción de un mirador de sal a la Punta del Cuerno del Delta del Ebro, ha sido seleccionado en los premios FAD y en la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, y también ha sido galardonado en la Bienal de Arquitectura Española, los Premios de Arquitectura de las Comarcas de Girona, los premios Empòria, el palmarés Technal y premios AJAC.

INSCRIPCIONES
Actividad gratuita. Inscripción obligatoria a través de este formulario. Plazas limitadas. 

MEDIDAS COVID-19
El acto cumplirá todas las medidas de higiene y seguridad de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

El ciclo Síntesis Arquitectònicas se realiza gracias a las empresas que apoyan a la Demarcación de Girona del COAC: Jung, como patrocinador principal; Brancós Ceramics, Compac, iGuzzini, Itisa y Technal, como patrocinadores, y Arcadi Pla SA, Arquia, Ascensores Serra, Boffi – De Padova, HNA – Germandat Nacional de Arquitectos, IRSAP, Plantalech, Tendencias Girona y Vidresif, como colaboradores.

PDF version

Pages