Camins d'Aigua. Restauració i ús del patrimoni hidràulic


PRESENTACIÓ

Des de fa 40 anys, l'Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el Curset: Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Es tracta d'unes de les jornades d'estudi del patrimoni arquitectònic de major trajectòria d'Europa, i que han aconseguit un gran prestigi i projecció.

Aquest any, del 13 al 16 de desembre, es celebrarà la XLI edició, amb el títol "Camins d'Aigua. Restauració i ús del patrimoni hidràulic". L'objectiu d'aquesta edició serà atansar-nos al patrimoni hidràulic, que constitueix un dels fonaments de totes les cultures i civilitzacions del món.

Al llarg dels segles la humanitat ha construït multitud d'infraestructures: aqüeductes, rescloses, aljubs, xarxes de reg, canals navegables, edificis de tot tipus (molins, fàbriques, dipòsits, habitatges...) i enginys diversos (comportes, bombes, elevadors de vaixells...), que sovint representen les construccions humanes més grans de la seva època, a més de proeses tècniques i tecnològiques. Sempre construïdes responent a un disseny estrictament ajustat a l'ús requerit, però, tot i això, mai mancats d'un esperit estètic, simbòlic, de voluntat de representació.

En el Curset volem mostrar la dificultat tècnica i tecnològica que s'amaga darrera de cadascun d'aquests elements, i constatar que les limitacions imposades per les forces físiques de la natura (gravetat, fricció, resistència...) sobre un mateix problema comú arreu del món (conduir les aigües el més lluny possible del seu punt de captació i aprofitar-ne tota la seva energia) no han impedit la creació d'una enorme diversitat de solucions, adaptades a climes, materials, tecnologies, usos i societats.

Reflexionarem sobre el seu valor patrimonial -en totes les vessants (artística, etnogràfica, paisatgística, social, etc.) i en les diverses escales (territorial, urbana, edificada i petits elements auxiliars)-, i sobre com s'han de protegir, com podem delimitar-los, com definim els seus elements essencials, com es comporten els seus materials, com s'han de restaurar i conservar, i també com s'adapten a nous usos, tot mostrant la multidisciplinarietat que aplega entorn seu, tant a nivell d'estudi i restauració, com d'usuaris i gestors.

Atesa la gran diversitat de casos a tractar en el Curset, s'ha optat per presentar els projectes agrupats en funció de la seva utilització primordial (tot i que sovint és complexa i canviant), en un total de 6 grans blocs temàtics: PROVEÏMENT, SANEJAMENT, AGRICULTURA, USOS LÚDICS, VIES DE TRANSPORT i SISTEMES INDUSTRIALS I ENERGÈTICS, els quals es presentaran al llarg de les sessions de dijous, divendres i dissabte.
COMITÈ ORGANITZADOR:
Jaume Busquets Raventós, arquitecte codirector
Maria Llinàs Català, arquitecta codirectora
Rosa Bosch i Palau, arquitecta
Marc Piqué i Gascón, arquitecte
Albert Sánchez Esplugas, arquitecte


REPRESENTANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
Àlex Gràvalos i Torner, secretari tècnic de l'AADIPA
Marta Urbiola i Domènech, tresorera de l'AADIPA

CONTACTE:
Correu electrònic: aadipa.curset@coac.net

Amb la col·laboració de:  

Escola Sert     Logo Capell    Logo Arquia      
Amb el suport de:
            
Amb el patrocini de: