Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Camins d'Aigua. Restauració i ús del patrimoni hidràulic
PRESENTACIÓPROGRAMAVIATGE / VISITESVÍDEOSINSCRIPCIONS


PRESENTACIÓ

El patrimoni industrial desperta un interès a l’hora de preservar-lo com a testimoni històric, com a memòria col·lectiva i com a conjunt d’edificis i espais propis, en tant que se li atorga un valor arquitectònic, urbanístic, paisatgístic i social. L’interès neix des del teixit associatiu, les instàncies acadèmiques i l’administració, doncs significa un patrimoni cultural que ens vincula als nostres avantpassats, adjudicant-nos una identitat i arrelament. Els paisatges industrials constitueixen un ric llegat col·lectiu de gran valor històric, estètic, simbòlic i identitari, a més de representar una magnífica oportunitat per aprendre de la història mitjançant el paisatge. Tots prenem consciencia de la necessitat d’aconseguir en una política més conservacionista vers dit patrimoni representatiu de la Revolució Industrial, que va marcar un període de temps amb gran transformacions econòmiques, tecnològiques i socials en la història de la humanitat. 

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Tractarem els Paisatges Industrials territorials i urbans, configurats, alhora, pels elements integrants del Patrimoni Industrial més actual dins l’àmbit nacional i internacional. Posant especial èmfasi en el període dels segles XIX-XXI, situat a Gran Bretanya, Alemanya, França i Espanya.

OBJECTIUS

Donar criteris de valoració per tal d’adquirir el coneixement i les eines per tal de transmetre els valors intrínsecs del paisatge industrial i el patrimoni industrial que l’integra (elements d’anàlisi, protocols d’estudis, reflexió, ...). Conèixer les diferents tipologies que l’engloben: Les configuradores de territori (colònies industrials, ...), les integrades dins l’àmbit urbà (àrees de patrimoni industrial, ...), i les aïllades. Vetllar per la seva protecció mitjançant diferents fórmules (revisió i redacció de planejament urbanístic, declaració de béns de protecció- BCIN o BCIL, plataformes de defensa, ...). Analitzar i establir criteris d‘intervenció, i donar exemples. Estudiar fórmules de gestió, per tal de donar.li ús i manteniment. Fer créixer la consciència vers el paisatge i el patrimoni industrial, convertit en un recurs cultural, per tal de transmetre’l a les generacions futures. 

INTERÈS

El patrimoni industrial es defineix com el conjunt de restes, materials i immaterials, de la cultura industrial que posseeixen un valor històric, tecnològic, social, arquitectònic o científic. Aquestes restes consisteixen en: fàbriques, molins, mines, tallers, magatzems, llocs on es genera, es transmet i s’usa energia, infraestructura de transport. Així com els llocs on es desenvolupen les activitats socials relacionades amb la indústria, tals com l’habitatge, el culte religiós, l’educació o el lleure. Alhora té un valor testimonial, d’identitat, d’arrelament, ... On la història obrera i l’empresarial es fusionen amb la història de la tecnologia i la ciència. Aquest rerefons ens ofereix un llegat del patrimoni industrial a estudiar des de la vessant paisatgística, urbanística, de l’edificació, de les infraestructures i maquinària, fins la documental. Posant de manifest en el present curset, els paisatges industrials conformats. 

FINALITAT

Establir diferents eines pel coneixement, difusió, protecció, rehabilitació, utilització, conservació i manteniment del paisatge industrial i el seu patrimoni arquitectònic (Pla integral, Pla director industrial, Pla especial, ...). Plantejar usos i activitats en acord amb la seva funció i ús inicial, com són la tecnologia, la recerca, la creació, els vivers d’empreses, ...

COMITÈ ORGANITZADOR:

Olga Correa Sala, arquitecta directora del XVIIIè Curset 

Joaquím Sabaté i Bel, Dr. arquitecte i LLic. Ciències econòmiques 

Jordi Rogent i Albiol, arquitecte 

Dídac Gordillo Bel, arquitecte 

Gemma Solbes i Pons, periodista


REPRESENTANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
Àlex Gràvalos i Torner, secretari tècnic de l'AADIPA
Marta Urbiola i Domènech, tresorera de l'AADIPA

CONTACTE:
Correu electrònic: aadipa.curset43@coac.net

Amb la col·laboració de:  

Escola Sert     Logo Capell    Logo Arquia      
Amb el suport de:
            
Amb el patrocini de: