Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Comarques Centrals

Seu de Vic
Plaça Bisbe Oliba, 2
08500 Vic 
Tel. 93 875 18 00

Seu de Manresa
Arquitecte Oms, 5
08242 Manresa
Tel. 93 875 18 00
Junta Directiva
President
Miquel Sitjà i Domènech

Secretari
Enric Masana i Botella

Tresorera
Claudina Relat i Governa

Vocal
Manel Alcubierre i Roca
Departaments i serveis
Secretaria
Seu de Manresa

Tel. 93 875 18 00 
manresasecretaria@coac.cat
De dilluns a dijous de 9 a 13.30 h i de 15 a 16.30 h, divendres de 9 a 14 h 

Seu de Vic
Tel. 93 875 18 00
vicsecretaria@coac.cat 
De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 15 a 16 h , divendres de 9 a 14 h

Visat

Seu de Manresa
Tel. 93 875 18 00 
manresavisat@coac.cat 
Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 13.30 h  i de 15 a 16.30 h, divendres de 9 a 14 h
Horari de consultes: dimarts, dimecres i dijous d'11 a 13 h

Seu de Vic
Tel. 93 875 18 00
vicvisat@coac.cat 
Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9 a 13 i de 15 a 16 h, divendres de 9 a 14 h
Horari de consultes: de dilluns a dijous d'11 a 13 h

Punt de Trobada
Manresa: manresasecretaria@coac.cat 
Vic: vicsecretaria@coac.net

Versió per a imprimirPDF version