Propers Actes


CONVENI COL·LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 2017

Publicat al BOE de 26 de setembre de 2017 el Conveni col·lectiu general del sector de la...

Textos legals

Esquema de metadades per a la gestió de documents electrònics (e-EMGDE)

L'esquema de metadades per a la gestió de documents electrònics (e-EMGDE) va ser publicat al juliol del 2016 pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Documents informatius

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

Publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2017 el Convenio colectivo general del sector de la construcción...

Textos legals

PRÓRROGAS DE LICENCIAS DE OBRAS AFECTADAS POR LA CRISIS: HASTA 31.12.2018

El artículo 192 de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat por el 2017*, publicada en el DOGC de...

Textos legals

Equipamientos culturales. On: diseño. N. 385

Productes

Organització del despatx. Conceptes bàsics sobre el càlcul d’honoraris

Productes

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

Publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2017 el Convenio colectivo general del sector de la construcción...

Textos legals

Pàgines