RD 737/2020

Rehabilitación energética en edificios existentes (programa PREE)

Textos legals

Resolució de 8 d’abril de 2021

Incorporació de la representació Gràfica d’immobles a documents notarials.

Textos legals

Text refòs de la Llei reguladora dels residus. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol

Textos legals

Servei de mediació per arquitectes mitjançant l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC

Servei de mediació per arquitectes mitjançant l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors del COAC 

Documents informatius

RESOLUCIÓ EMC/3126/2020

Rehabilitació energètica en edificis existents (programa PREE) (ICAEN)

Textos legals

Instrucció 1/2021

Doblatge de cobertes amb amiant.

Documents informatius

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Resolució de les al·legacions presentades al text del Reglament de Visat durant el període d'exposició pública i aprovació definitiva del Reglament de Visat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya...

Documents informatius

RESOLUCIÓ TES/1068/2020

Retirada d’amiant (Agència de Residus de Catalunya).

Textos legals

Amiant i substàncies químiques

Reglament CE 1907/2006 (REACH).

Textos legals

RESOLUCIÓ TES/1565/2020

Rehabilitació d’edificis residencials dels barris gestionats per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Textos legals

RESOLUCIÓ TES/127/2020

Préstecs a comunitats de propietaris (Agència de l'Habitatge de Catalunya).

Textos legals

RESOLUCIÓ TES/1563/2020

Arranjament interior d’habitatges per a gent gran (Agència de l'Habitatge de Catalunya).

Textos legals

Pàgines