Propers Actes


resolució expedient 4533/2017

Resolució d’expedient d’informació prèvia 4533/2017 obert a l’arquitecte (…) per denúncia de l’arquitecte (…) sol.licitant reobertura de l’expedient 4413/2016 per no haver atès degudament les...

Documents informatius

manifest omnium cultural

Manifest Òmnium Cultural Som el 80%

Documents informatius

Adjudicació ajuts cooperació 2018

Adjudicació ajuts cooperació 2018 

Documents informatius

Adjudicacio ajuts cooperacio 2018

Adjudicació dels ajuts a la cooperació 2018

Documents informatius

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER BAIXOS INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. 12/012/2018)

Plantilles i fitxes

Vídeo de la Jornada de formació de la Borsa de Jurats

Vídeo de la jornada de formació de la Borsa de Jurats

Documents informatius

Ajuts cooperació 2019

Adjudicació ajuts cooperació 2019 

Documents informatius

Bases ajuts cooperació 2019

Bases ajuts cooperació 2019 

Documents informatius

Atorgament ajuts cooperació 2019

Atorgament ajuts cooperació 2019 

Documents informatius

Plec de condicions tècniques generals

Aquesta aplicació web et permet generar en word un plec de condicions tècniques ajustat a les partides del teu projecte

Aplicacions

LLEI DEL DRET A L'HABITATGE: Modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 30.1.14)

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de la...

Textos legals

Organització del despatx. Com fer el càlcul d’honoraris

Productes

Pàgines