Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Accés al Visat. La Quota Bàsica permet als col·legiats el poder visar i elaborar i tramitar IITs, ITEs, Certificats de 2a ocupació i Registre automàtic de documents. 

Atenció a l'hora de visar. El Servei de Visat del COAC posa a disposició dels col·legiats les aplicacions telemàtiques necessàries per a la realització dels diferents tipus de visat, i els recolza i atén durant la seva tramitació tant a nivell tècnic com informàtic, de forma presencial, telefònica o per correu electrònic.   

Emissió de certificats estandaritzats. El Servei de Visat facilita als arquitectes col·legiats certificats estàndards sobre dades de visat als arquitectes quan aquests ho sol·liciten.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Orientació sobre drets i deures professionals. La Secretaria Tècnica, a través de la figura del Secretari, atén i orienta els arquitectes en tot allò que té a veure amb els drets i els deures de l'exercici professional i la seva vinculació amb la societat.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Accés a informació tècnica bàsica general. L'OCT posa a l'abast dels arquitectes col·legiats un recull de documentació tècnica general, i dóna informació sobre canvis normatius rellevants per a l'exercici de la professió.  Així mateix, dóna suport pel què fa a consultes bàsiques sobre ITEs i subvencions vigents

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Atenció en conflictes i incidències. Els arquitectes col·legiats tenen la possibilitat d'acudir a la Comissió d'Incidències del COAC la qual actúa per intentar resoldre conflictes entre arquitectes i/o clients de forma amistosa.

Atenció en qüestions de règim disciplinari. La Comissió de Règim Disciplinari del COAC valora els casos de suposada mala praxis professional.                                                                        

Atenció al col·legiat. El Servei de Secretaria dóna suport al col·legiat i a l'arquitecte que vol col·legiar-se en totes aquelles qüestions que necessitin i tinguin a veure amb la col·legiació.

Emissió de certificats. La Secretaria del COAC emet certificats estàndards referents a les dades col·legials dels arquitectes i de les seves competències.                                                                                

Atenció informàtica. Els nostres serveis informàtics donen suport als col·legiats quant a les aplicacions informàtiques que el COAC té a la seva disposició, ja sigui per correu electrònic, per telèfon o bé, en els casos que es requereixi, utilitzant una aplicació de connexió remota que el COAC té contractada. 

Servei de correu electrònic. Tots els arquitectes en el moment de la seva col·legiació disposen d'un compte de correu vinculat al domini @coac.net/.cat/.es, que poden utilitzar a través de la plataforma de correu electrònic del COAC o bé poden configurar en altres plataformes de correu.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Versió per a imprimirPDF version