Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
SUPORT PROFESSIONALFORMACIÓ I OCUPACIÓPROMOCIÓ ARQUITECTURAQUOTES I SERVEIS

 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA

Informació i suport tècnic bàsics. L'OCT posa a l'abast dels arquitectes col·legiats un recull de documentació tècnica general, informació sobre canvis normatius rellevants per a l'exercici de la professió i documents de comprovació del contingut del projecte per visar-lo. Així mateix, dona suport pel què fa a consultes bàsiques sobre ITEs i posa a disposició dels arquitectes la informació sobre les subvencions vigents.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

SUPORT JURÍDIC

Atenció jurídica bàsica. El COAC ofereix a tots els seus col·legiats la resolució de dubtes sobre la col·legiació o aspectes relacionats amb la mateixa (deures deontològics, baixes, defunció, societats...). Igualment, l’assessoria jurídica resol dubtes legals sobre requisits per a exercir una determinada activitat professional (perit, coordinador de seguretat, mediador...) i sobre les competències i atribucions professionals del arquitectes o d’altres titulats tècnics. Aquesta atenció serà simplement informativa per als arquitectes adherits a la Quota Bàsica. Finalment, s’ofereix una primera assistència en accidents en obres i reclamacions de responsabilitat judicial o extrajudicial.

Informació general fiscal, comptable i laboral. Mitjançant aquest servei, el COAC ofereix resposta als dubtes de caràcter genèric sobre qüestions fiscals, comptables i laborals. Aquest servei es presta a través d’un conveni amb l’empresa Proactivity Consulting SLO i El Rengle Consultors. En cas de tenir consultes que requereixin una anàlisi específica, és a dir, que no tinguin consideració d’informació general, aquestes empreses ofereixen als col·legiats uns preus especials i que caldrà consultar en funció del servei requerit.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

VISAT I REGISTRES

Atenció a l'hora de realitzar els tràmits. El Servei de Visat del COAC recolza i atén als col·legiats durant la tramitació tant a nivell tècnic com informàtic, de forma presencial, telefònica o per correu electrònic. A més, posa a la seva disposició les aplicacions telemàtiques necessàries per a la realització dels diferents tipus de tràmits possibles.

Emissió de certificats i registres curriculars. El Servei de Visat facilita als col·legiats certificats sobre dades de visat als arquitectes quan aquests ho sol·liciten.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

SUPORT INFORMÀTIC

Atenció informàtica. Els nostres serveis informàtics donen suport als col·legiats quant a les aplicacions informàtiques que el COAC té a la seva disposició, ja sigui per correu electrònic, per telèfon o bé, en els casos que es requereixi, utilitzant una aplicació de connexió remota que el COAC té contractada.

Servei de correu electrònic bàsic. Tots els arquitectes en el moment de la seva col·legiació disposen d'un compte de correu amb capacitat de 2GB vinculat al domini @coac.net/.cat/.es, que poden utilitzar a través de la plataforma de correu electrònic del COAC o bé poden configurar en altres plataformes de correu.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari
 

INTERNACIONAL

Jornades informatives sobre internacionalització. El Servei Internacional organitza per als col·legiats xerrades informatives que permeten els arquitectes col·legiats conèixer de primera mà aspectes essencials per a la internacionalització de serveis. En aquestes sessions hi són convidats consultors i professionals especialitzats en projectes d'internacionalització, empreses i arquitectes de la Xarxa de Corresponsals del COAC.

Base de dades documental. El Servei posa a disposició dels arquitectes col·legiats informació específica sobre els diferents països, així com recursos per a la internacionalització, recopilats pel propi servei i penjats al web arquitectes.cat.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

SECRETARIA

Atenció i suport al col·legiat. El Servei de Secretaria dona suport al col·legiat i a l'arquitecte que vol col·legiar-se en totes aquelles qüestions que necessitin i tinguin a veure amb la col·legiació.

Emissió de certificats. La Secretaria del COAC emet certificats estàndards referents a les dades col·legials dels arquitectes i de les seves competències.
 

SECRETARIA TÈCNICA

Suport i orientació en la resolució de qüestions sobre l'exercici professional. La Secretaria Tècnica atén i orienta als arquitectes en aquelles qüestions, dubtes o problemàtiques de major complexitat que requereixen una acció col·legial coordinada.

RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I RÈGIM DISCIPLINARI

Atenció en conflictes i incidències. Els arquitectes col·legiats tenen la possibilitat d'acudir a l’òrgan complement de cada demarcació del COAC que actuarà per intentar resoldre els conflictes entre arquitectes i/o clients.

Atenció en qüestions de règim disciplinari. La Comissió de Règim Disciplinari del COAC valora els casos de suposada mala praxis professional.

Versió per a imprimirPDF version