Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
resultats enquesta covid-19

Els arquitectes creuen que els nous encàrrecs en el sector de la construcció cauran un 52% per l’impacte del coronavirus

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Un cop analitzats els resultats de l'enquesta "COVID-19: impacte en la professió" -obtinguts gràcies a la participació de 2.309 arquitectes (que representen el 21% de col·legiats)-, presentem les principals conclusions.

Els resultats constaten una caiguda molt important d'encàrrecs i d'ingressos; i la dificultat de complir amb les mesures de seguretat i salut excepcionals com a principal causa per haver aturat les obres aquests dies.

Disminució de la càrrega de treball i dels ingressos
El 67% dels arquitectes afirma que la seva càrrega de treball ha caigut, amb una mitjana del 57%; i un 69% diu que han disminuït els encàrrecs, amb una mitjana del 66%.

Aquestes xifres elevades fan preveure un impacte molt negatiu al cap de l'any: tant pel que fa a nous encàrrecs com a càrrega de treball es preveu una caiguda entorn del 50%. De fet, el 83% dels enquestats preveu ingressos inferiors als de l'any passat, amb una mitjana del 40% de descens.

Obres i projectes aturats
Pel que fa a l’impacte en els obres en curs, un 74% afirma haver tancat obres, principalment per la dificultat d'aplicar les mesures de seguretat i salut exigides per la COVID-19. Així, es recullen un total de 6.294 obres tancades i 3.888 projectes cancel·lats.

En relació als projectes en curs, el 67% constata un endarreriment, atribuït en gran part als ajuntaments (54% de les respostes). Aquest fet preocupa especialment, tenint en compte que segons l'enquesta de llicències duta a terme pel COAC l'any passat, el temps d'espera per expedient entre la presentació de sol·licitud de llicència i la seva concessió és de 5,6 mesos de mitjana.

Impacte personal i professional
El 81% d'enquestats indica que està treballant en remot, però amb dificultats per conciliar la vida professional i familiar (39%). Altres afectacions significatives són la deterioració de la salut mental (26%) i de la salut física (23%). 

D’altra banda, un 68% afirma que els seus ingressos individuals han disminuït, i un 40% que els ingressos familiars s’han reduït. 

Accions del COAC de present i de futur
- Fem una petició urgent als ajuntaments demanant l’agilització de les llicències municipals. L’endemà que finalitzi l’actual parèntesi administratiu, l’Administració local ha de poder donar resposta immediata a tots els tràmits que han quedat aturats.
- Demanem al govern que promogui mesures econòmiques, financeres i fiscals que permetin continuar les obres, reprendre els projectes aturats i impulsar-ne de nous.
- Proposem a l’administració estatal, a l’autonòmica i també a la local l’agilització dels concursos públics previstos, reprenent els terminis suspesos al més aviat possible.
- Exigim més atenció als autònoms i professionals liberals, en especial als que estan adscrits a la mutualitat alternativa, que no han de quedar al marge del suport públic. En el nostre col·lectiu es tracta de la majoria de professionals, un fet que no es pot de cap manera passar per alt.

Des del COAC treballem amb molta intensitat per contribuir a què el nostre sector pugui sortir quan abans de la greu situació a la qual es veu abocat. La crisi que vam patir fa ja 15 anys, de la qual encara no ens havíem recuperat, ens fa ser encara més exigents. Per la nostra part, tenint en compte la desacceleració que ja havíem constatat i també les futures conseqüències de la crisi de la COVID-19, hem decidit crear un Fons Social dotat inicialment amb 240.000 €, amb l’objectiu de poder ajudar els arquitectes que més ho necessitin.

Consulta de resultats
Consulteu l'informe de resultats de l'enquesta

Consulteu la nota de premsa enviada als mitjans
 
20/04/2020
Tornar