Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Resultats de l'enquesta sobre llicències municipals a Catalunya

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat mes de novembre el COAC va realitzar una enquesta al col·lectiu per poder entendre quina és la situació actual de la tramitació de llicències municipals a Catalunya, fent atenció a la durada dels tràmits, la dificultat d'accés als tècnics i la satisfacció dels usuaris. 

El període analitzat ha estat el dels darrers 3 anys, i s'han recollit dades de més de 480 municipis, tot i que l'anàlisi s'ha centrat en els 37 municipis en què la mostra ha estat més rellevant.

Amb els resultats obtinguts gràcies a la participació de més de 600 col·legiats i col·legiades, el COAC farà accions coordinades a través de les seves demarcacions per tal de fer evident als ajuntaments la situació, que provoca un perjudici econòmic als arquitectes, així com un risc de pèrdua d'inversions.

Durada del tràmit
En relació al temps que passa des que es presenten les llicències als ajuntaments fins que es concedeixen, en els municipis analitzats el temps d’espera per expedient oscil·la sobre els 5,6 mesos de mitjana. El temps d'espera més baix es dona a Figueres, amb una mitjana de 2,5 mesos per expedient, seguida per Matadepera, Reus i Sant Pere de Ribes. Pel que fa al temps més alt, aquest correspon a Sabadell, amb una mitjana de 9,3 mesos d'espera, seguit de Rubí, Sitges i Mataró.

Valoració del procés
Els municipis amb l’índex de satisfacció més alt són Matadepera, Figueres i Esplugues de Llobregat. Al final de la llista hi trobem Mont-Roig del Camp, Mataró i l’Hospitalet de Llobregat. En general, s’observa una tendència d’insatisfacció amb el procés, ja que en 28 dels 37 dels municipis analitzats la mitjana és inferior a 4 sobre 7. 

Accés als tècnics
L’enquesta també ha analitzat el nivell de dificultat percebut a l’hora d’accedir als tècnics de l’ajuntament. Els municipis on l’accés als tècnics ha estat més fàcil són Granollers, Figueres i Matadepera. A l'extrem oposat hi trobem l’Hospitalet de Llobregat, Mont-Roig del Camp i Barcelona.

Pel que fa a les esmenes, el 44,7% dels participants consideren que els ajuntaments han fet un nombre excessiu d’esmenes, mentre que el 37,2% consideren que el nombre és adequat. Un 18,1% de la mostra no ha rebut esmenes.

El cas de Barcelona
Per tal d’obtenir una visió més àmplia del servei de llicències a Barcelona, s’ha realitzat una anàlisi comparativa amb els resultats de l' enquesta prèvia sobre el servei de comunicats i llicències de l’Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a la durada del tràmit, malgrat que la mitjana de temps és de 5,1 mesos, un 32% dels enquestats que han treballat a Barcelona han tardat entre 7 i 12 mesos en obtenir llicència, mentre que un 20% van trigar més de 12 mesos. 

Consulta l'informe amb tots els resultats de l'enquesta
24/12/2019
Tornar