Parc del Nord. Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell convoca un Concurs de projectes per al Parc del Nord

Imatge: 
© Ajuntament de Sabadell
L'Ajuntament de Sabadell ha convocat el Concurs de projectes del Parc del Nord i d'espais lliures al Nord de la ciutat de Sabadell i l'adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu i la direcció facultativa de la Fase 1, que ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Les bases del Concurs preveuen dues fases amb intervenció de Jurat, el qual compta amb un terç de membres designats per la Borsa de Jurats del COAC, tal com marca la Llei de l’Arquitectura. Pel que fa a la solvència tècnica, només es requereix la corresponent col·legiació obligatòria del tècnic competent que s’hi vulgui presentar, però no es demana experiència prèvia.

En la primera fase, contempla dues modalitats de participació: Modalitat A (presentació d’una idea amb lema) i Modalitat B (presentació d’obra pròpia similar a la del concurs). Els criteris de selecció per passar a la segona fase estan basats en la qualitat arquitectònica tant de les propostes com de les obres presentades.

En la segona fase es convidarà a 6 seleccionats (3 per cada modalitat) a presentar una proposta anònima en 3 DIN A1 i una memòria en DIN A4 amb un màxim de 30.000 caràcters. Es compensarà els participants seleccionats amb 4.000 euros (IVA inclòs).

L'objecte del procediment es l'obtenció del projecte de la Fase 1, tot i que es deixa constància expressa del compromís d'encarregar el projecte i direcció d'obres de les successives fases per a la final compleció del Parc del Nord, que seran encomanades al guanyador del present concurs a mesura que es vagi disposant del corresponent crèdit pressupostari. 

Els honoraris establerts per a la redacció de projecte executiu de la Fase 1 són 76.629 € i per a la direcció d'obres, 32.841 €. El preu s'estableix sobre la base del pressupost d'execució de les obres, que serà com a màxim de 2.000.000 € (IVA inclòs).

El termini de presentació finalitza el 24 de juliol de 2018.

Consulta aquí els plecs i la documentació.

3/07/2018
Tornar