Publicada la convocatòria per a la concessió d'ajuts a autònoms i microempreses

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Avui, 15 de desembre, s’ha publicat al DOGC la Resolució TSF/3288/2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes individuals i persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa, davant els efectes de la COVID-19.

Tal com s'informa en la convocatòria, la presentació del formulari d’inscripció prèvia (tràmit que va estar obert entre el 30 de novembre i el 7 de desembre) produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. Per tant, no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

Les persones beneficiàries de l’ajut poden fer el seguiment de l'estat de l’expedient a l’Àrea privada del portal Canal Empresa.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases publicades al DOGC el passat 11 de desembre. En aquestes s'establia que l’ajut consistirà en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros. 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és d'1 mes, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. La resolució de concessió i de denegació dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic d'anuncis de la Generalitat de Catalunya, i harà de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Informació publicada al DOGC:

Resolució TSF/3288/2020
, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria
Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores
Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia
15/12/2020
Tornar