Càlcul de ponts tèrmics amb Therm

Curs online per realitzar el càlcul dels ponts tèrmicos amb Therm,

PDF version

CE3X. Certificación energética

Curso online con el que alcanzaras un nivel avanzado para realizar la certificación energética de un edificio, nuevo o existente con CE3X y la verificación del DB HE0 y DB HE1 del CTE.
PDF version

CE3X. Certificació energètica

Curs online amb el que assoliràs un nivell avançat per a realitzar la certificació energètica d'un edifici, nou o existent, amb CE3X i la verificació del DB HE0 i DB HE1 del CTE.

PDF version

Sessions Sert | Herramientas prácticas de la OCT

Guias de apoyo. Dirección de obra y Energias renovables
PDF version

Sessions Sert | Eines pràctiques de la OCT

Guies de suport: Direcció d’obra i Energies renovables
PDF version

Trobada d'Arquitectes de Les Corts

Els Grups Territorials del Col·legi d'Arquitectes estan formats per arquitectes que, més enllà de la col·legiació, estan interessats en treballar al costat de la ciutadania per copsar les problemàtiques dels diferents districtes i barris. Els Grups de Treball Territorials tenen com a objectiu teixir relacions entre els arquitectes i els veïns i veïnes, institucions i organitzacions dels seus barris, per tal d'analitzar la situació dels districtes i buscar conjuntament solucions.
PDF version

Trobada d'Arquitectes de Les Corts

Els Grups Territorials del Col·legi d'Arquitectes estan formats per arquitectes que, més enllà de la col·legiació, estan interessats en treballar al costat de la ciutadania per copsar les problemàtiques dels diferents districtes i barris. Els Grups de Treball Territorials tenen com a objectiu teixir relacions entre els arquitectes i els veïns i veïnes, institucions i organitzacions dels seus barris, per tal d'analitzar la situació dels districtes i buscar conjuntament solucions.
PDF version

Trobada d'Arquitectes de Les Corts

Els Grups Territorials del Col·legi d'Arquitectes estan formats per arquitectes que, més enllà de la col·legiació, estan interessats en treballar al costat de la ciutadania per copsar les problemàtiques dels diferents districtes i barris. Els Grups de Treball Territorials tenen com a objectiu teixir relacions entre els arquitectes i els veïns i veïnes, institucions i organitzacions dels seus barris, per tal d'analitzar la situació dels districtes i buscar conjuntament solucions.
PDF version

Pàgines