Sol·licitud de Certificats de dades col·legials

Certificació acreditativa

Plantilles i fitxes

Guia normes urbanístiques del POUM

Guia per a l'elaboració de les normes urbanístiques del POUM

Manuals i Guies

certificat d'obra en construcció

Certificat d'obra en construcció. Document a utilitzar per a indicar el percentatge d'obra executada.

Plantilles i fitxes

D 67/2015 ITE i llibre de l'edifici

Decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, (DOGC 7/5/...

Textos legals

Formulari SEPA domiciliació bancària societats

Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA

Plantilles i fitxes

RD 210/2018

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

Textos legals

Modalitats de col·legiació

TIPUS COL·LEGIACIÓ

Documents informatius

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents informatius

Llibre de l'edifici

Decret 206/1992, pel qual es regula el llibre de l'edifici (derogat)

Textos legals

Documents informatius de Gestió de Residus

publicacions ITEC (1995) metodologia per a l'avaluació i revalorització dels residus

Documents informatius

Guia per gestionar la rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Guia adreçada a facilitar informació al ciutadà sobre el protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Manuals i Guies

Pages