Llei 16/2015

de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica

Textos legals

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documents informatius

Condicions servei correu corporatiu digital

Condicions del servei de correu electrònic corporatiu del Col.legi d’arquitectes de Catalunya aprovades per la Junta de Govern en sessió de 17.11.2015 i revisada per la resolució del Secretari 19....

Documents informatius

Manual de bastides, accessibilitat i mobilitat

Ajuntament de Barcelona

Manuals i Guies

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora que acompanyen el certificat d’eficiència energètica d’edificis existents

Aplicacions

Residuos y suelos contaminados.

Llei 22/2011 (BOE 29/7/2011)

Textos legals

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Plantilles i fitxes

Informació vinculacions

COAC jove, Simpatitzants, Amics del COAC

Documents informatius

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legals

Guia Tècnica del RD 486/1997, condicions dels llocs de treball

Guia tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Disposiciones de libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de setembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat per RD 1329/1995  

Textos legals

Llistat de la Codificació europea de residus

Accés al catàleg de residus de catalunya i al catàleg europeu de residus

Documents informatius

Pages