Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Concurs rehabilitació façana plaça Nova

Concurs rehabilitació façana plaça Nova

Imatge: 
Christian Ribas © Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Objectiu del Concurs
El concurs, presentat a la seu del Col·legi el 14 de gener, té per objecte seleccionar la millor proposta de rehabilitació de la façana, la qual ha de seguir uns criteris de reinterpretació de la visualitat i materialitat del projecte original de 1962 de l'arquitecte Xavier Busquets i, alhora, millorar-ne les prestacions atenent principalment a criteris d'eficiència ambiental i energètica, control d'assolellament, control acústic i facilitat de manteniment
.

Es tracta d'un concurs de projectes obert a tots els arquitectes col·legiats capacitats legalment per exercir la professió i es desenvoluparà en dues fases. El guanyador tindrà una dotació de 4.500 € (iva exclòs) en concepte d'honoraris i se li adjudicarà l'encàrrec per a la redacció del projecte bàsic i executiu, l'estudi de seguretat i salut i l'estudi previ de les instal·lacions, assumeix de bastida, de la rehabilitació i millora ambiental i energètica de la façana de l'edifici i, finalment, la direcció d'obres.

Modalitats i composició del Jurat
Per a la primera fase del concurs es determinen tres modalitats de participació: a partir de l'experiència demostrada (categories A i B) o a partir d'idees, propostes i reflexions sobre l'objecte del concurs (categoria C). A la vista de la documentació presentada pels licitadors admesos, el Jurat seleccionarà quatre concursants de la modalitat A, quatre de la modalitat B i quatre de la modalitat C
.

La data de presentació de sol·licituds de participació per a la primera fase és el 14 de febrer de 2014.

El jurat del concurs està presidit per Lluís Comerón, degà del COAC. Compta com a vocals amb Rafael Moneo Vallés, arquitecte; Carme Pigem Barceló, arquitecta; Elisabeth Capdeferro Pla, arquitecta; Albert Cuchí Burgos, arquitecte; Carlos Ferrater Lambarri, arquitecte, president del Consell d’Habitat Urbà de Barcelona; Anna Tostoes, arquitecta, presidenta de DOCOMOMO Internacional; Fernando Marzá, arquitecte, vocal de la Junta de Govern del COAC; Manuel Ruisánchez, arquitecte, vocal de la Junta de Govern del COAC; Enric Mir, arquitecte, vocal de la Junta de Govern del COAC. I com a secretària amb Assumpció Puig, arquitecta, secretària del COAC, que actuarà amb veu però sense vot.

Èxit de públic a l'acte de presentació
En la presentació del concurs, a la qual van assistir més dos-cents arquitectes, el degà del Col·legi d'Arquitectes, Lluís Comerón, ha remarcat que ara és el moment idoni per plantejar-se la rehabilitació de la seu de plaça Nova, doncs cal fer evident un reposicionament de la tasca dels arquitectes. Així mateix, també ha remarcat el deure col·lectiu de mantenir i rehabilitar el patrimoni arquitectònic, dotant-lo de solucions que no era possible aplicar fa 50 anys per manca de tecnologia.

L'acte ha comptat amb la participació de Rafael Moneo, que ha afirmat que "cal fer un concurs per saber què cal fer, aquesta és la millor manera d'afrontar el projecte". Carlos Ferrater, per la seva part, ha defensat que "cal anar a l'essència de l'edifici i respectar les idees del projecte original, les fotografies i plànols de l'època de ben segur hi ajudaran". Aquesta idea també ha estat expressada per Ana Tostoes, que  ha posat en relleu el "valor simbòlic de l'edifici de Busquets". Finalment, Xavier Monteys, ha remarcat que "la rehabilitació de la façana és també una oportunitat per renovar incentivar la unió entre Cultura i Política".

Vegeu el vídeo de la jornada:


Visites guiades a la façana i sessió sobre les bases

Com a complement a la presentació del concurs, el Col·legi d'Arquitectes va organitzar visites a la façana de la seu del Col·legi el 29 i 30 de gener per als interessats a participar al concurs. Així mateix, el dilluns 27 de gener es va realitzar una sessió a l'Altell de plaça Nova en relació a les bases del concurs. 

Accés a les bases i documentació 

Vegeu el vídeo de la sessió sobre les bases.

14/01/2014
Tornar