Els arquitectes. Situació, oportunitats i perspectives

Comença l'anàlisi de les dades recollides a l'enquesta del COAC sobre la professió

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El dilluns 18 d'abril va ser el darrer dia per participar a l'enquesta "Els arquitectes. Situació, oportunitats i perspectives", la qual ha comptat amb la resposta de més de 1.700 arquitectes de Catalunya, estiguin o no col·legiats.

Amb aquest estudi que ha posat en marxa el Col·legi d’Arquitectes, en el marc del Pla Impulsa de suport a l’arquitecte, es pretén conèixer i descriure amb detall la realitat professional dels arquitectes de Catalunya. Amb els resultats, per tant, es vol elaborar un mapa el més complert possible de la professió, que inclogui l’evolució de la professió els darrers anys, mesuri els actuals nivells d’ocupació i desenvolupament professionals i identifiqui la visió que es té del sector i les perspectives de futur.

A més dels arquitectes col·legiats, l’enquesta és oberta a tots els arquitectes catalans. És per això que per fer-ne difusió i promoure-la s'ha comptat amb la col·laboració de diferents institucions, entre les quals cal destacar les escoles d’arquitectura. D’aquesta manera s'ha pretès cobrir un ampli espectre de la nostra professió per tal d’obtenir unes dades que quantitativa i qualitativament responguin el màxim possible a la realitat actual i serveixin per elaborar un mapa que actualment és en molts casos desconegut.

El Col·legi ha confiat la direcció tècnica i l’execució de l’enquesta a l’empresa Open Evidence, nascuda en el si de la Universitat Oberta de Catalunya, formada per professors i investigadors d’aquesta universitat amb més de vint anys d’experiència en projectes de recerca i consultoria.

Els resultats d’aquest estudi seran analitzats en el transcurs del Congrés d’Arquitectura 2016 que se celebrarà durant el segon semestre d’enguany. 


Tota la informació de l'enquesta la trobaràs en aquest enllaç.

22/02/2016
Tornar