Viatge a Ginebra

La Demarcació de Tarragona del COAC organitza un viatge a la ciutat de Ginebra els dies 6, 7 i 8 de novembre 2015. Una experiència que es nodreix de l’exposició “import geneva-cities connection projectamb la voluntat de visitar l’arquitectura més recent d’aquesta ciutat.

Us podeu inscriure a tarragona@coac.net

PROGRAMA


Divendres 6 novembre 2015
Matí
PDF version

Exposició: "Estrats", de l'arquitecte Jordi Núñez

A partir del 14 de setembre, la Delegació del Vallès acull l'exposició "Estrats", de l'arquitecte Jordi Núñez.

Una mirada que extreu fragments del paisatge quotidià els quals, en si mateixos, són referents suggeridors de l’art contemporani. Es tracta de fragments que estan a l’abast de tothom que sigui receptiu a l’acció de veure i percebre una mica més enllà d’allò que es veu a simple vista.

PDF version

Tourists value Barcelona's architecture as the most interesting aspect of the city

Barcelona Tourism has recently published the 2014 statistics related to tourism. Tourists, after being questioned about different city attractions, recognize architecture as the most valued aspect of the city, and rate it with 8.8/10, above other important aspects such as the city's cultural activities, leisure or entertainment. However, this situation is not new, given that since 2007 Barcelona's architectural offer is the most valued aspect for our visitors. ​​

2015-07-27 11:00
Tornar

Los turistas valoran la arquitectura de Barcelona como el aspecto más destacado de la ciudad

Turisme de Barcelona ha publicado las estadísticas de turismo correspondientes al 2014.  En la valoración de Barcelona, y habiendo encuestado sobre distintos aspectos de la ciudad, los turistas valoran la oferta arquitectónica como primer aspecto destacado de la ciudad y la puntuan con un 8,8 sobre 10, situándose por encima de la oferta cultural, de ocio y de entretenimiento.  Esto no es una novedad, ya que desde el 2007, la oferta arquitectónica es el elemento más valorado por los turistas.

2015-07-27 11:00
Tornar

Els turistes valoren l'arquitectura de Barcelona com l'aspecte més destacat de la ciutat

Turisme de Barcelona ha publicat les estadístiques de turisme correponents a 2014. En la valoració de Barcelona, enquestats sobre diferents aspectes de la ciutat, els turistes valoren com a primer aspecte destacat de la ciutat la seva oferta arquitectònica, que puntuen amb un 8,8 sobre 10, situant-se per davant de l’oferta cultural o l’oci i entreteniment. Això no és nou, doncs al menys des de 2007, l'oferta arquitectònica és l'element més valorat pels turistes.

2015-07-27 11:00
Tornar

Norwegian artist Carl Nesjar passes away

Painter, sculptor and photographer Carl Nesjar passed away on May 23rd at the age of 94. COAC had a special relation to Nesjar, who was recognized as one of the most important contemporary artists of Norway. He carried out the sgraffiti of the COAC headquarters' facade in Barcelona, based on Picasso's drawings made specifically for our building.

2015-06-15 15:00
Tornar

FAD Thought and Criticism Award 2015

The last issue of the journal Quaderns d'arquitectura i urbanisme (issue 265) has been granted the FAD Thought and Criticism Award 2015.

The journal, which features a leading article titled Home and contradiction, is dedicated to housing and contains an interview with Ada Colau, held before becoming Mayor of Barcelona. The journal presents several houses and pays special attention to cooperative housing, discussing with architects Martí Anson and Manuel Brullet about their experience with a collective housing built in Mataro.
2015-07-03 14:00
Tornar

La Casa Bastida de Begur y el Ozadi Tavira Hotel ganan el Premio FAD

La Casa Bastida de Begur (Baix Empordà) y el Ozadi Tavira Hotel del Algarve (Portugal) han sido distinguidos, ex aequo, con el Premio FAD de Arquitectura 2015, cuya entrega tuvo lugar el pasado 2 de julio en la sede del FAD en Barcelona.
2015-07-06 16:00
Tornar

Pàgines