patrimoni arquitectònic educatiu


PRESENTACIÓ

Des de fa 41 anys, l'Agrupació per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el Curset: Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Es tracta d'unes de les jornades d'estudi del patrimoni arquitectònic de major trajectòria d'Europa, i que han aconseguit un gran prestigi i projecció.

Aquest any, del 12 al 15 de desembre, es celebrarà la XLII edició, amb el títol "Patrimoni arquitectònic educatiu. La restauració i intervenció en els espais d'aprenentatge històrics. Reptes i oportunitats". L'objectiu d'aquesta edició serà generar un debat i reflexió sobre la necessària posta en valor d'aquest tipus de patrimoni: edificis escolars i universitaris, des de la seva relació amb la ciutat fins als espais interiors, a nivell local i internacional. Les jornades busquen, per una banda, entendre com els processos de transformació (o inclús d'abandonament) en el que es troben sotmesos han influït en els seus valors i per l'altra analitzar casos de restauració i intervenció en els que han esdevingut un valor pedagògic actiu.

Per aconseguir aquests objectius, tindrem l'aportació de casos exposats per especialistes tant d'àmbit local i nacional com internacional, que pertanyen a diferents caps professionals relacionats amb la temàtica.

PRESENTACIÓN

Desde hace 41 años, la Agrupación para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA) del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) organiza el Curset: Jornadas Internacionales sobre la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Éste es el simposio sobre patrimonio arquitectónico con mayor trayectoria del país y ha alcanzado gran prestigio y proyección.

Este año, del 12 al 15 de diciembre se celebrará la XLII edición, con el título “PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EDUCATIVO. La Restauración e intervención en los espacios de aprendizaje histórico. Retos y oportunidades". El objetivo del Curset de este año será generar una reflexión y debate sobre la necesaria puesta en valor de este tipo de patrimonio: edificios escolares y universitarios a nivel local e internacional. Las jornadas buscan, por un lado, entender cómo los procesos de transformación (o incluso abandono) en el que se encuentran, han influido en sus valores y analizar casos de restauración e intervención en los que se han convertido en un valor pedagógico activo. 

Para conseguir dichos objetivos, contaremos con la aportación de especialistas tanto de ámbito local y nacional como internacional, pertenecientes a diferentes campos profesionales relacionados con la temática.

COMITÈ ORGANITZADOR:
Mariona Genís Vinyals, Dra. arquitecta directora
Judit Taberna Torres, arquitecta directora
Victoria Bassa Garrido, arquitecta
Doris Österle, estudiant de disseny
Queralt Garriga, Dra. arquitecta
Didac Gordillo, arquitecte


REPRESENTANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
Àlex Gràvalos i Torner, secretari tècnic de l'AADIPA
Marta Urbiola i Domènech, tresorera de l'AADIPA
CONTACTE:
Correu electrònic: aadipa.curset42@coac.net

Amb la col·laboració de:  

Logo Capell    Logo Arquia                
Amb el suport de: