Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El CSCAE proposa tretze esmenes al projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) ha presentat, davant els Grups Parlamentaris, tretze esmenes al projecte de Llei de Contractes del Sector Públic.

Com ja vam informar en el seu moment, el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de novembre la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Actualment, el Projecte de Llei es troba en procés de tramitació a la Comissió d’Hisenda i Funció Pública del Congrés.

Les esmenes proposades pel CSCAE són les següents:

1. Eliminar la limitació temporal en la justificació de la solvència.
2. Propiciar la participació de professionals joves i de petits estudis.
3. Fomentar la qualitat arquitectònica en la contractació pública, limitant el criteri del preu a un màxim del 20%.
4. Adjudicació obligada de la direcció de les obres junt amb el projecte.
5. La redacció de projectes arquitectònics i d'urbanisme, s'adjudicarà sempre mitjançant el tipus legal "Concurs de Projecte".
6. Establir la doble fase en ambdues modalitats, oberta i restringida.
7. Reconeixement del dret de compensació econòmica dels participants a la segona volta.
8. En els concursos de projectes, l'oferta econòmica no ha de regir com a criteri en l'adjudicació.
9. Reforçar i garantir el principi d'especialitat en la composició del jurat. Es proposa 2/3, en comptes d'1/3.
10. Dictamen del jurat vinculant per a l'òrgan de contractació.
11. Creació d'un reglament de concursos que desenvolupi i precisi aspectes més concrets.
12. Especialitats dels contractes de serveis que tinguin com a objectiu l'elaboració de projectes arquitectònics o d'enginyeria.
13. Reconeixement del caràcter intel·lectual dels serveis d'arquitectura i compromís de remissió del Projecte de Llei de l'Arquitectura en un termini de sis mesos des de l'aprovació de la Llei.


Envia una carta de recolzament:

El CSCAE ha preparat un model de carta de recolzament, que pots descarregar-te aquí, signar i fer arribar a concursosjustos@cscae.com.

Per a més informació, consulta el web del CSCAE.

24/04/2017
Tornar